Възможностите за събрание се определят от лицето, създало пространството:

 • Ако имате платен акаунт в Webex Meetings и създадете пространство, или сте в пространство, създадено от някой, който има платени Събрания , вашето събрание наWebex App, което е свързано с интервал, имат пълни възможности за събрание.

 • Ако нямате платен акаунт за събрания и създадете интервал, събранието ви в Webex App, което е свързано с интервал, има ограничени възможности за събрания.

Можете да потвърдите възможностите за събрание за вашето събрание на Webex App, което е свързано с интервал, като щракнете върху "График" в пространството.

Следната таблица обобщава разликите между Webex App събрание, което е свързано с интервал.

Възможности за пълно събрание на екипа

Ограничени възможности за събрание на екипа

Спонсор на срещата

Да

Не

Хората в космоса

Спонсорът на събрание има хост акаунт на "Събрания"

Създателят на пространство няма хост акаунт в "Събрания"

Размер на събранието

Зависи от акаунта "Събрания" на спонсора на събрание, до 200

 • 25 ако всеки в пространството има безплатен Webex App акаунт

 • 100, ако създателят на пространството има платен Webex Calling или Webex App акаунт

Опции за аудио на телефона

Наличен

Не е налично

Достъп до събрание на гостите

Наличен

Не е налично

Записване

Наличен

Не е налично

Връзки за срещи и видео адреси за събрания в пространството

webex.com

ciscospark.com

Пълни възможности за събрание на екипа

Ако профилът ви в Webex включва платен лиценз за хост на Събрания, вие ставате спонсор на събранието за всяко пространство, което създавате, независимо дали става въпрос за пространство с един друг човек или с 3 или повече души.

В интервали с 3 или повече души профилът Ви позволява на всички събрания в пространството да имат едни и същи възможности за събрания, независимо от това кой член на пространството планира събранието или дали присъствате на събранията. В пространство само с вас и едно друго лице, ако имате платен акаунт за събрания, а другото лице не, вие сте спонсорът на събранието. Интервалите със спонсор на събрание имат следните възможности за събрание на екипа:

 • Размерна събранието – броят на хората, които могат да се присъединят към събранието. Когато щракнете върху График в пространството, съобщение ви казва колко хора могат да се присъединят към събрание от това пространство. Размерът на събранието може не винаги да е същият като броя на хората в пространството. За повече информация вижте Броя на хората, които могат да се присъединят към събрание.

 • Запис– дали можете да запишете събранието и колко място за съхранение на запис е налично за вашия акаунт или Webex сайт. Ако опцията за запис е налична, когато някой в пространството запише събранието, връзката към записа автоматично се появява в пространството на Webex App след края на събранието. Вижте Запис на събрание в облака за повече информация.

 • Опции за телефонно аудио – дали са налични опции за телефонно аудио и кои опции зателефон са налични, като например опции "Обади се в" и "Обади ми се".

 • Достъпът до събрание на гостите– дали гостите, които нямат акаунти в Webex, могат да се присъединят към събранието. Можете дори да поканите гости на събрание, което сте насрочили само с още един човек. Вижте Присъединяване към Събрание на Webex за първи път като гост за повече информация.

 • Спонсор на събрание

  В Webex App за Windows и Mac можете да видите кой е спонсорът на събранието за пространството, отидете на иконата за информация и изберете Възможности за среща . Ще видите информация кой е спонсорът на събранието.

  • Листа на спонсора на събрание

   Ако спонсорът на събранието остави място с 3 или повече души, Webex App автоматично присвоява ролята на спонсор на събрание на друг член на пространството. Webex App присвоява някой, който е в същата организация и някой, който има същия общ тип акаунт като лицето, което първоначално е създало пространството, за да бъде новият спонсор на събранието. Това автоматично присвояване на ролята на спонсор на събрание позволява на членовете на пространството да имат последователен опит в събранието всеки път, когато планират събрание от пространството.

  • Акаунт за надстройки на спонсора на събрание

   Ако спонсорът на събранието на интервал с 3 или повече души е актуализирал профила си с нови възможности за събрания, новите възможности автоматично се прилагат за пространството. Същото важи и за притежателя на платената сметка в пространство с едно друго лице. Съществуващите събрания се актуализират с новите възможности и всички нови събрания, които са планирани от това пространство, имат новите възможности.


  Ролята на модератор няма връзка с ролята на спонсор на събрание. Модератор на пространството или екипа е спонсорът на събранието само ако модераторът е създал пространството.

Ограничени възможности за събрание на екипа

Събранията, планирани от интервали без спонсор на събрание, имат ограничени възможности. Ако отидете в информационното меню в едно от тези интервали и след това изберете Възможности за събрание , ще видите изявление, което показва, че няма спонсор на събрание за пространството.

 • Размер на събранието

  Размерът на събранието в интервал, който е създаден от някого без акаунт в Събрания, се определя от типовете сметки на членовете на пространството:

  • Ако всички потребители в пространството имат безплатни Webex акаунти, само до 25 участници могат да се присъединят към събранието.

  • Ако създателят на пространството има платен Webex Calling или Webex акаунт, до 100 участници могат да се присъединят към събранието.

  В пространство, когато щракнете върху График , съобщение ви казва колко хора могат да сеприсъединят към събрание от това пространство.

 • Пространство създател листа

  Ако първоначалният създател на пространството напусне пространството или организацията, автоматично се присвоява нова роля на създател на пространство. Информацията за събранието и възможностите в пространството се актуализират автоматично въз основа на типа на акаунта, с който разполага новият създател на пространство.

 • Акаунт за надстройки на създатели на пространство

  Ако лицето, което първоначално е създало надстройки на пространството от безплатен до хост акаунт на Meetings, създателят на пространството става спонсор на събрание за пространството, а пространството автоматично получава възможности за събрание, които се основават на акаунта на новия спонсор на събрание.