Преди да започнете

  • Услугата за изпълнителен асистент трябва да бъде активирана от вашия администратор в контролния център.

  • Трябва да бъдете присвоени на изпълнителен пул чрез портала за повикващи потребители.

1

Отидете https://settings.webex.com на и изберете Webex Calling.

2

От портала за извикване на потребители отидете на Настройки на обажданията > Допълнителни функции .

3

Превъртете до Изпълнителен асистент.

4

За да се включите в услуга на изпълнителен директор, поставете отметка в квадратчето до изпълнителната власт в изпълнителната таблица.

5

Щракнете върху Запиши.


 

Можете да се включите или да излезете от услугата изпълнителен асистент, като въведете съответните Кодове за достъп до функции (FAC) с клавиатурата на телефона.

  • Неучастие (изпълнителен асистент) - #65

  • Отказване (изпълнителен асистент) - #66