Мултиплатформените телефони от серията 6800 Cisco IP Phone

Мултиплатформените телефони от серията 6800 Cisco IP Phone 6800 осигуряват лесна за използване, високо защитена гласова комуникация. На следващата фигура виждате (впо часовниговата стрелка от горния ляв край):

  • Мултиплатформени телефони Cisco IP телефон 6841

  • мултиплатформент телефон Cisco IP телефон 6851 с модул за разширение на клавиатурата

  • Мултиплатформени телефони Cisco IP телефон 6851

  • Мултиплатформени телефони Cisco IP телефон 6861

  • Мултиплатформени телефони Cisco IP телефон 6871

  • мултиплаатформени телефони Cisco IP телефон 6821

Фигура 1. Cisco IP Phone 6800 серия мултиплатформени телефони
Cisco IP Phone 6821, 6841, 6851, 6861 и 6871
Таблица 1. Cisco IP Phone 6800 серия мултиплатформени телефони Основни характеристики

Характеристики

6821

6841

6851

6861

6871

Екран

Сива тоналност с подсветка

Сива тоналност с подсветка

Сива тоналност с подсветка

Сива тоналност с подсветка

Цветен

Линии

2

4

4

4

6

Фиксирани функционални бутони

9

(Вижте забележката по-долу)

8

8

8

8

Захранване по Ethernet (PoE)

Поддържа се

Не се поддържа

Поддържа се

Не се поддържа

Поддържа се

Wi-Fi

Не се поддържа

Не се поддържа

Не се поддържа

Поддържа се

Не се поддържа

Поддържане на електронен превключвател на слушалки

Не се поддържа

Не се поддържа

Поддържа се

Поддържа се

Поддържа се

USB порт

Не се поддържа

Не се поддържа

Не се поддържа

Не се поддържа

Поддържа се

Мултиплатформените телефони Cisco IP телефон 6821 имат много функции на софтуерни бутони, вместо на хардуерни..

Телефонът ви трябва да бъде свързан към мрежа и конфигуриран за свързване към система за управление на повиквания. Телефоните поддържат много функции и характеристики в зависимост от системата за управление на повикванията. Вашият телефон може да не разполага с всички налични функции в зависимост от начина, по който администраторът го е настроил.

Когато добавяте функции към телефона си, имайте предвид, че някои от тях може да изискват бутон за линия. Всеки бутон за линия на телефона ви обаче може да поддържа само една функция (линия, бързо набиране или функция). Ако бутоните за линия на телефона ви вече се използват, на телефона няма да се покажат никакви допълнителни функции.


Този документ не включва DECT телефони.

Cisco IP Phone 6821 Мултиплатформени телефони Бутони и хардуер

Следващата фигура показва Cisco IP Phone 6821 мултиплатформени телефони.

Фигура 2. Cisco IP Phone 6821 Мултиплатформени телефони

1

Светлинна лента

Показва дали имате входящо повикване (мигаща червена светлина) или ново гласово съобщение (постоянна червена светлина).

2

Програмируеми бутони за функции и бутони за линии

Осъществявате достъп до Вашите телефонни линии, функции и сесии на повиквания.

3

Екранни бутони

Достъп до функции и услуги, като „Конференция“ и „Прехвърляне“.

4

Група за навигация

Навигационен пръстен и бутон Избор . Превъртате през менютата, маркирате елементи и избирате маркирания елемент.

5

Приложения и Слушалка

Приложения Достъп до хронологията на обажданията, потребителските предпочитания, настройките на телефона и информацията за модела на телефона.

Наушници Включете или изключете слушалките. Когато слушалката е активна, в заглавието се показва икона на слушалка.

6

Заглушаване иСпикерфон

Без звук Включване или изключване на микрофона. Когато микрофонът се заглушава, на екрана примигва икона за заглушаване.

Микрофона Включете или изключете високоговорителя.

7

Бутон Сила на звука

Регулирате силата на звука на слушалката, слушалките и високоговорителя (при вдигната слушалка) и силата на звънене (при затворена слушалка).

Cisco IP Phone 6841, 6851 и 6861 Мултиплатформени телефони Бутони и хардуер

На фигурата по-долу е показан Cisco IP телефон 6841.

Фигура 3. Cisco IP Phone 6841, 6851 и 6861 Мултиплатформени телефони Бутони и функции

1

Слушалка и светлинна лента на слушалката

Показва дали имате входящо повикване (мигаща червена светлина) или ново гласово съобщение (постоянна червена светлина).

2

Програмируеми бутони за функции и бутони за линии

Осъществявате достъп до Вашите телефонни линии, функции и сесии на повиквания.

3

Екранни бутони

Осъществявате достъп до функции и услуги.

4

Група за навигация

Навигационно звънене и избор копче. Превъртате през менютата, маркирате елементи и избирате маркирания елемент.

5

Задържане/Възобновяване, Конферентен разговор и Прехвърляне

Задържане/възобновяване Задържане на активно повикване и възобновяване на задържаното повикване.

Конферентен разговор Създаване на конферентен разговор.

Прехвърляне Прехвърляне на повикване.

6

Високоговорител, Без звук и Наушници

Микрофона Включете или изключете високоговорителя. Когато високоговорителят е включен, бутонът свети.

Без звук Включване или изключване на микрофона. Когато микрофонът е заглушен, бутонът свети.

Наушници Включете или изключете слушалките. Когато слушалките са включени, бутонът свети.

7

Контакти, Приложения и Съобщения

Контакти Достъп до лични и корпоративни директории.

Приложения Достъп до хронологията на обажданията, потребителските предпочитания, настройките на телефона и информацията за модела на телефона.

Съобщения Автоматично набиране на вашата система за гласови съобщения.

8

Бутон Сила на звука

Регулирате силата на звука на слушалката, слушалките и високоговорителя (при вдигната слушалка) и силата на звънене (при затворена слушалка).