Мултиплатформените телефони от серията Cisco IP Phone 6800

Мултиплатформените телефони от серията Cisco IP Phone 6800 доставят лесни за използване, високосигурни гласови комуникации. На следващата фигура Cisco IP Phone 6821 Multiplatform Телефони е отляво. Най Cisco IP Phone 6841 и 6851 Multiplatform Телефони изглеждат еднакво, и е отдясно.

Фигура 1. Cisco IP Phone мултиплатформени телефони от серия 6800
Таблица 1. Cisco IP Phone серия 6800 мултиплатформени телефони основни функции

Характеристики

6821

6841

6851

Екран

Сива тоналност с подсветка

Сива тоналност с подсветка

Сива тоналност с подсветка

Линии

2

4

4

Фиксирани функционални бутони

4

(Вижте забележката по-долу)

9

9

Захранване по Ethernet (PoE)

Поддържа се

Не се поддържа

Поддържа се

Поддържане на електронен превключвател на слушалки

Не се поддържа

Не се поддържа

Поддържа се


Мултиплатформените телефони Cisco IP телефон 6821 имат много функции на софтуерни бутони, вместо на хардуерни..

Телефонът ви трябва да бъде свързан към мрежа и конфигуриран за свързване към система за управление на повиквания. Телефоните поддържат много функции и характеристики в зависимост от системата за управление на повикванията. Вашият телефон може да не разполага с всички налични функции в зависимост от начина, по който администраторът го е настроил.

Когато добавяте функции към телефона си, имайте предвид, че някои от тях може да изискват бутон за линия. Всеки бутон за линия на телефона ви обаче може да поддържа само една функция (линия, бързо набиране или функция). Ако бутоните за линия на телефона ви вече се използват, на телефона няма да се покажат никакви допълнителни функции.

Cisco IP Phone 6821 мултиплатформени телефони Бутони и хардуер

Следната фигура показва Cisco IP Phone 6821 Мултиплатформен телефони.

Фигура 2. Cisco IP Phone 6821 мултиплатформени телефони

1

Светлинна лента

Показва дали имате входящо повикване (мигаща червена светлина) или ново гласово съобщение (постоянна червена светлина).

2

Програмируеми бутони за функции и бутони за линии

Осъществявате достъп до Вашите телефонни линии, функции и сесии на повиквания.

3

Екранни бутони

Достъп до функции и услуги, като „Конференция“ и „Прехвърляне“.

4

Група за навигация

Навигационен пръстен и бутон Избор. Превъртате през менютата, маркирате елементи и избирате маркирания елемент.

5

Приложения и Слушалка

Приложения Осъществявате достъп до хронологията на повикванията, потребителските предпочитания, настройките на телефона и информацията за модела на телефона.

наушници Включвате или изключвате наушниците. Когато слушалката е активна, в заглавието се показва икона на слушалка.

6

Заглушаване иСпикерфон

Без звук Включвате или изключвате микрофона. Когато микрофонът се заглушава, на екрана примигва икона за заглушаване.

Високоговорител Включвате или изключвате високоговорителя.

7

Бутон Сила на звука

Регулирате силата на звука на слушалката, слушалките и високоговорителя (при вдигната слушалка) и силата на звънене (при затворена слушалка).

Cisco IP Phone 6841 и 6851 мултиплатформени телефони бутони и хардуер

На фигурата по-долу е показан Cisco IP телефон 6841.

Фигура 3. Cisco IP Phone 6841 и 6851 бутони и функции на мултиплатформените телефони

1

Слушалка и светлинна лента на слушалката

Показва дали имате входящо повикване (мигаща червена светлина) или ново гласово съобщение (постоянна червена светлина).

2

Програмируеми бутони за функции и бутони за линии

Осъществявате достъп до Вашите телефонни линии, функции и сесии на повиквания.

3

Екранни бутони

Осъществявате достъп до функции и услуги.

4

Група за навигация

Навигационен пръстен и бутон Избор . Превъртате през менютата, маркирате елементи и избирате маркирания елемент.

5

Задържане/Възобновяване, Конферентен разговор и Прехвърляне

Задържане/Възобновяване Поставяте активно повикване в режим на задържане и възобновявате задържаното повикване.

Конферентен разговор Създавате конферентен разговор.

Прехвърляне Прехвърляте повикване.

6

Високоговорител, Без звук и Наушници

Високоговорител Включвате или изключвате високоговорителя. Когато високоговорителят е включен, бутонът свети.

Без звук Включвате или изключвате микрофона. Когато микрофонът е заглушен, бутонът свети.

наушници Включвате или изключвате наушниците. Когато наушниците са включени, бутонът свети.

7

Контакти, Приложения и Съобщения

Контакти Осъществявате достъп до лични и фирмени указатели.

Приложения Осъществявате достъп до хронологията на повикванията, потребителските предпочитания, настройките на телефона и информацията за модела на телефона.

Съобщения Автоматично набирате системата за гласови съобщения.

8

Бутон Сила на звука

Регулирате силата на звука на слушалката, слушалките и високоговорителя (при вдигната слушалка) и силата на звънене (при затворена слушалка).