Cisco IP Phone 6800-serien med flere plattform-telefoner

Cisco IP Phone 6800-serien fler plattform telefoner gir enkel-bruk, svært sikker tale kommunikasjon. I følgende figur er Cisco IP Phone 6821-telefoner på flere plattformer på venstre side. telefonene Cisco IP Phone 6841 og 6851 flere plattformer ser like ut og er på høyre side.

Figur 1. Cisco IP Phone 6800-serien med flere plattform telefoner
Tabell 1. Cisco IP Phone 6800-serien med flere plattform telefoner, hovedfunksjonalitet

Funksjoner

6821

6841

6851

Skjerm

Gråtoneskala, med bakgrunnsbelysning

Gråtoneskala, med bakgrunnsbelysning

Gråtoneskala, med bakgrunnsbelysning

Linjer

2

4

4

Faste funksjonstaster

4

(Se merknad nedenfor)

9

9

Power over Ethernet (PoE)

Støttes

Støttes ikke

Støttes

Støtte for headset med elektronisk gaffelbryter

Støttes ikke

Støttes ikke

Støttes


Cisco IP-telefon 6821 for flere plattformer viser mange funksjoner på funksjonstaster i stedet for på faste taster.

Telefonen må være koblet til et nettverk og konfigurert til å koble til et anropskontrollsystem. Telefonen støtter mange funksjoner, avhengig av anropskontrollsystemet. Telefonen har kanskje ikke alle funksjoner tilgjengelige, basert på hvordan administratoren har konfigurert den.

Når du legger funksjoner til telefonen dine, krever noen funksjoner en linjetast. Men hver linjetast på telefonen din kan bare støtte én funksjon (en linje, et kortnummer eller en funksjon). Hvis linjetastene på telefonen din allerede er i bruk, vil ikke telefonen din vise noen ytterligere funksjoner.

Cisco IP Phone 6821-telefoner med flere plattformer Knapper og maskin vare

Den følgende illustrasjonen viser Cisco IP Phone 6821-telefoner for flere plattformer.

Figur 2. Cisco IP Phone 6821-telefoner med flere plattformer

1

Lysstripe

Indikerer om du har et innkommende anrop (Blinkende rødt) eller en ny talemelding (lyser rødt).

2

Programmerbare funksjons- og linjetaster

Få tilgang til telefonlinjer, funksjoner og samtaleøkter.

3

Funksjonstaster

Få tilgang til funksjoner og tjenester som konferanser og overføringer.

4

Navigasjonsgruppe

Navigasjonsring og Velg-knappen . Bla gjennom menyer, uthev elementer og merk det uthevede elementet.

5

Programmer og hodetelefon

Programmer Gå inn på anropslogg, brukerpreferanser, telefoninnstillinger og informasjon om telefonmodellen.

Headset Slå headsettet på eller av. Når en hodetelefon er aktiv, vises et hodetelefonikon i overskriftsraden.

6

Demp og høyttaler

Demp Slå mikrofonen på eller av. Når mikrofonen er dempet, blinker et dempingsikon på skjermen.

Høyttaler Slå høyttaleren av eller på.

7

Knappen Volum

Juster volum for håndsettet, hodetelefonen og høyttaleren (telefonrøret er av) og ringelydvolum (telefonrøret er på).

telefon-og maskin vare knapper for Cisco IP Phone 6841 og 6851 flere plattformer

Følgende figur viser Cisco IP-telefon 6841.

Figur 3. telefon knapper og funksjoner for Cisco IP Phone 6841 og 6851 flere plattformer

1

Håndsett og lysstripe på håndsettet

Indikerer om du har et innkommende anrop (Blinkende rødt) eller en ny talemelding (lyser rødt).

2

Programmerbare funksjons- og linjetaster

Få tilgang til telefonlinjer, funksjoner og samtaleøkter.

3

Funksjonstaster

Få tilgang til funksjoner og tjenester.

4

Navigasjonsgruppe

Navigasjonsring og Velg-knappen . Bla gjennom menyer, uthev elementer og merk det uthevede elementet.

5

Hold/Gjenoppta, Konferanse og Overfør

Hold/Gjenoppta Sett en aktiv samtale på vent og gjenoppta den.

Konferanse Opprett en telefonkonferanse.

Overfør Overfør en samtale.

6

Høyttaler, Demp og Headset

Høyttaler Slå høyttaleren av eller på. Knappen lyser når høyttaleren er på.

Demp Slå mikrofonen på eller av. Når mikrofonen er dempet, lyser knappen.

Headset Slå headsettet på eller av. Knappen lyser når headsettet er på.

7

Kontakter, Programmer og Meldinger

Kontakter Gå inn på private kataloger og bedriftskataloger.

Programmer Gå inn på anropslogg, brukerpreferanser, telefoninnstillinger og informasjon om telefonmodellen.

Meldinger Ring talemeldingssystemet automatisk.

8

Knappen Volum

Juster volum for håndsettet, hodetelefonen og høyttaleren (telefonrøret er av) og ringelydvolum (telefonrøret er på).