Cisco IP-telefon 6800-serie af multiplatformstelefoner

Cisco IP-telefon 6800-serien af multiplatformstelefoner muliggør brugervenlig talekommunikation med høj sikkerhed.. I følgende figur ses Cisco IP-telefon 6821-multiplatformtelefoner til venstre. Cisco IP-telefon 6841- og 6851-multiplatformstelefoner ser ens ud og kan ses til højre.

Figur 1. Cisco IP-telefon 6800-serien af multiplatformstelefoner
Tabel 1. Cisco IP-telefon 6800-serien af multiplatformstelefoner Vigtige funktioner

Funktioner

6821

6841

6851

Skærm

Gråtone med baggrundslys

Gråtone med baggrundslys

Gråtone med baggrundslys

Linjer

2

4

4

Faste funktionstaster

4

(Se note nedenfor)

9

9

PoE (Power over Ethernet)

Understøttet

Understøttes ikke

Understøttet

Understøttelse af hovedtelefon med elektronisk afløftning

Understøttes ikke

Understøttes ikke

Understøttet


Cisco IP-telefon 6821-multiplatformstelefoner har mange funktioner på programtaster i stedet for fysiske taster.

Din telefon skal være forbundet til et netværk og konfigureret til at oprette forbindelse til et opkaldsstyringssystem. Telefonerne understøtter mange funktioner, afhængigt af hvilken type opkaldskontrolsystem du bruger. Din telefon har muligvis ikke alle funktioner tilgængelige, baseret på den måde, din administrator har konfigureret den.

Når du tilføjer funktioner til din telefon, kræver nogle funktioner en linjeknap. Men hver linjeknap på din telefon kan kun understøtte én funktion (en linje, et hurtigopkald eller en funktion). Hvis din telefons linjeknapper allerede er i brug, vil din telefon ikke vise nogen yderligere funktioner.

Cisco IP-telefon 6821 – multiplatformstelefoner – knapper og hardware

Følgende figur viser Cisco IP-telefon 6821-multiplatformstelefoner.

Figur 2. Cisco IP-telefon 6821-multiplatformstelefoner

1

Lysstribe

Angiver, om du har et indgående opkald (blinker rødt) eller en ny talemeddelelse (lyser konstant rødt).

2

Programmerbare funktionstaster og linjetaster

Få adgang til din telefonlinjer, funktioner og opkaldssessioner.

3

Programtaster

Få adgang til funktioner og tjenester som f.eks. konference og viderestilling.

4

Navigationsklynge

Navigationsring og knappen Vælg . Rul gennem menuer, marker elementer, og vælg det markerede element.

5

Programmer og Hovedtelefon

Programmer Gå til opkaldshistorik, brugerpræferencer, telefonindstillinger og oplysninger om telefonmodel.

Hovedtelefon Slår hovedtelefonerne til eller fra. Når en hovedtelefon er aktiv, vises et ikon for hovedsættet i headeren.

6

Slå lyd fra og Højttalertelefon

Slå lyd fra Slår mikrofonen til eller fra. Når mikrofonens lyd er slået fra, blinker ikonet for lyd fra på skærmen.

Højttalertelefon Slår højttalertelefonen til eller fra.

7

Lydstyrkeknap

Juster lydstyrken for håndsættet, hovedtelefoner og højttalertelefonen (løftet håndsæt) og ringestyrken (håndsættet lagt på).

Cisco IP-telefon 6841- og 6851-multiplatformstelefoner – knapper og hardware

Følgende figur viser Cisco IP-telefon 6841.

Figur 3. Cisco IP-telefon 6841- og 6851-multiplatformstelefoner – knapper og funktioner

1

Håndsæt og håndsæt med lysstribe

Angiver, om du har et indgående opkald (blinker rødt) eller en ny talemeddelelse (lyser konstant rødt).

2

Programmerbare funktionstaster og linjetaster

Få adgang til din telefonlinjer, funktioner og opkaldssessioner.

3

Programtaster

Få adgang til funktioner og tjenester.

4

Navigationsklynge

Navigationsring og knappen Vælg . Rul gennem menuer, marker elementer, og vælg det markerede element.

5

Venteposition/Genoptag, Konference og Omstil

Venteposition/Genoptag Sæt et aktivt opkald i venteposition og genoptag et opkald i venteposition.

Konference Opret et konferenceopkald.

Omstil Omstil et opkald.

6

Højttalertelefon, Slå lyd fra og Hovedtelefon

Højttalertelefon Slår højttalertelefonen til eller fra. Når højttalertelefonen er slået til, lyser tasten.

Slå lyd fra Slår mikrofonen til eller fra. Når mikrofonen er slået fra, lyser tasten.

Hovedtelefon Slår hovedtelefonerne til eller fra. Når hovedsættet er slået til, lyser tasten.

7

Kontaktpersoner, Programmer og Meddelelser

Kontaktpersoner Gå til den personlige telefonbog og firmatelefonbogen.

Programmer Gå til opkaldshistorik, brugerpræferencer, telefonindstillinger og oplysninger om telefonmodel.

Meddelelser Ring automatisk op til telefonsvarersystemet.

8

Lydstyrkeknap

Juster lydstyrken for håndsættet, hovedtelefoner og højttalertelefonen (løftet håndsæt) og ringestyrken (håndsættet lagt på).