Multiplatformstelefoner i Cisco IP Phone 6800-serien

Cisco IP-telefon 6800-serien af multiplatformstelefoner muliggør brugervenlig talekommunikation med høj sikkerhed.. I følgende figur ser du (med uret fra øverst til venstre):

  • Cisco IP-telefon 6841-multiplatformstelefon

  • Tastudvidelsesmodul til Cisco IP-telefon 6851-multiplatformstelefon

  • Cisco IP-telefon 6851-multiplatformstelefon

  • Cisco IP-telefon 6861-multiplatformstelefon

  • Cisco IP-telefon 6871-multiplatformstelefon

  • Cisco IP-telefon 6821-multiplatformstelefon

Figur 1. Cisco IP Phone 6800-serien af multiplatformstelefoner
Cisco IP Phone 6821, 6841, 6851, 6861 og 6871
Tabel 1. Cisco IP Phone 6800-serien af multiplatformstelefoner Vigtigste funktioner

Funktioner

6821

6841

6851

6861

6871

Skærm

Gråtone med baggrundslys

Gråtone med baggrundslys

Gråtone med baggrundslys

Gråtone med baggrundslys

Farve

Linjer

2

4

4

4

6

Faste funktionstaster

9

(Se note nedenfor)

8

8

8

8

PoE (Power over Ethernet)

Understøttet

Understøttes ikke

Understøttet

Understøttes ikke

Understøttet

Wi-Fi

Understøttes ikke

Understøttes ikke

Understøttes ikke

Understøttet

Understøttes ikke

Understøttelse af hovedtelefon med elektronisk afløftning

Understøttes ikke

Understøttes ikke

Understøttet

Understøttet

Understøttet

USB-port

Understøttes ikke

Understøttes ikke

Understøttes ikke

Understøttes ikke

Understøttet

Cisco IP-telefon 6821-multiplatformstelefoner har mange funktioner på programtaster i stedet for fysiske taster.

Din telefon skal være forbundet til et netværk og konfigureret til at oprette forbindelse til et opkaldskontrolssystem. Telefonerne understøtter mange funktioner, afhængigt af hvilken type opkaldskontrolssystem du bruger. Din telefon har muligvis ikke alle funktioner tilgængelige, baseret på den måde, din administrator har konfigureret den.

Når du tilføjer funktioner til din telefon, kræver nogle funktioner en linjeknap. Men hver linjeknap på din telefon kan kun understøtte én funktion (en linje, et hurtigopkald eller en funktion). Hvis din telefons linjeknapper allerede er i brug, vil din telefon ikke vise nogen yderligere funktioner.


Dette dokument omfatter ikke DECT-telefoner.

Cisco IP Phone 6821 multiplatformstelefoner Knapper og hardware

Følgende figur viser Cisco IP-telefon 6821-multiplatformstelefoner.

Figur 2. Cisco IP Phone 6821-multiplatformstelefoner

1

Lysstribe

Angiver, om du har et indgående opkald (blinker rødt) eller en ny talemeddelelse (lyser konstant rødt).

2

Programmerbare funktionstaster og linjeknapper

Få adgang til din telefonlinjer, funktioner og opkaldssessioner.

3

Programtaster

Få adgang til funktioner og tjenester som f.eks. konference og viderestilling.

4

Navigationsklynge

Navigationsring og tasten Vælg . Rul gennem menuer, marker elementer, og vælg det markerede element.

5

Programmer og Hovedtelefon

Programmer Få adgang til opkaldshistorik, brugerpræferencer, telefonindstillinger og oplysninger om telefonmodel.

Headset Slå hovedtelefonerne til eller fra. Når en hovedtelefon er aktiv, vises et ikon for hovedsættet i headeren.

6

Slå lyd fra og Højttalertelefon

Slå lyd fra Slå mikrofonen til eller fra. Når mikrofonens lyd er slået fra, blinker ikonet for lyd fra på skærmen.

Højttalertelefonen Slå højttalertelefonen til eller fra.

7

Lydstyrke-tast

Juster lydstyrken for håndsættet, hovedtelefoner og højttalertelefonen (løftet håndsæt) og ringestyrken (håndsættet lagt på).

Cisco IP Phone 6841, 6851 og 6861 multiplatformtelefoner Knapper og hardware

Følgende figur viser Cisco IP-telefon 6841.

Figur 3. Cisco IP Phone 6841, 6851 og 6861 multiplatformtelefoner Knapper og funktioner

1

Håndsæt og håndsæt med lysstribe

Angiver, om du har et indgående opkald (blinker rødt) eller en ny talemeddelelse (lyser konstant rødt).

2

Programmerbare funktionstaster og linjeknapper

Få adgang til din telefonlinjer, funktioner og opkaldssessioner.

3

Programtaster

Få adgang til funktioner og tjenester.

4

Navigationsklynge

Navigationsring og Vælg Knappen. Rul gennem menuer, marker elementer, og vælg det markerede element.

5

Venteposition/Genoptag, Konference og Omstil

Hold/Genoptag Sæt et aktivt opkald i venteposition, og genoptag det opkald i venteposition.

Konference Opret et konferenceopkald.

Viderestil Omstil et opkald.

6

Højttalertelefon, Slå lyd fra og Hovedtelefoner

Højttalertelefonen Slå højttalertelefonen til eller fra. Når højttalertelefonen er slået til, lyser tasten.

Slå lyd fra Slå mikrofonen til eller fra. Når mikrofonen er slået fra, lyser tasten.

Headset Slå hovedtelefonerne til eller fra. Når hovedsættet er slået til, lyser tasten.

7

Kontaktpersoner, Programmer og Beskeder

Kontakter Få adgang til personlige mapper og virksomhedsmapper.

Programmer Få adgang til opkaldshistorik, brugerpræferencer, telefonindstillinger og oplysninger om telefonmodel.

Meddelelser Automatisk opkald til beskedsystemet.

8

Lydstyrke-tast

Juster lydstyrken for håndsættet, hovedtelefoner og højttalertelefonen (løftet håndsæt) og ringestyrken (håndsættet lagt på).