Víceplatformové Cisco IP telefony řady 6800

Víceplatformové Cisco IP telefony řady 6800 poskytují snadnou a kvalitně zabezpečenou hlasovou komunikaci. Na následujícím obrázku jsou víceplatformové Cisco IP telefony řady 6821 na levé straně. Víceplatformové telefony Cisco IP Phone 6841 a 6851 vypadají stejně a jsou vpravo.

Obrázek 1. Víceplatformové Cisco IP telefony řady 6800
Tabulka 1. Víceplatformové Cisco IP telefony řady 6800 ˜– hlavní funkce

Funkce

6821

6841

6851

Obrazovka

Stupně šedé s podsvícením

Stupně šedé s podsvícením

Stupně šedé s podsvícením

Linky

2

4

4

Pevná tlačítka funkcí

4

(Viz poznámku dále)

9

9

Napájení přes ethernet (PoE)

Podporováno

Nepodporováno

Podporováno

Podpora náhlavní soupravy Electronic Hookswitch

Nepodporováno

Nepodporováno

Podporováno


Víceplatformové Cisco IP telefony 6821 mají řadu funkcí pod softwarovými klávesami namísto tlačítek.

Telefon je třeba připojit k síti a nakonfigurovat jeho připojení k systému řízení hovorů. V závislosti na použitém systému řízení hovorů podporují telefony mnoho funkcí a vlastností. Váš telefon nemusí mít všechny dostupné funkce. Závisí to na způsobu, jakým je správce systému nastavil.

Při přidávání funkcí do svého telefonu některé funkce vyžadují tlačítko linky. Každé tlačítko linky ve vašem telefonu však může podporovat pouze jednu funkci (linku, rychlou volbu nebo funkci). Pokud se tlačítka linky telefonu již používají, váš telefon nezobrazí žádné další funkce.

Tlačítka a hardware

víceplatformových Cisco IP telefonů 6821

Na následujícím obrázku jsou víceplatformové Cisco IP telefony řady 6821.

Obrázek 2. Víceplatformové Cisco IP telefony 6821

1

Světelný indikátor

Indikuje příchozí hovor (bliká červeně) nebo novou hlasovou zprávu (svítí červeně).

2

Programovatelná tlačítka funkcí a tlačítka linek

Přístup k vašim telefonním linkám, funkcím a hovorům.

3

Softwarová tlačítka

Přístup k funkcím a službám, jako je konference a přepojování.

4

Navigační kruh

Navigační kruh a tlačítko Vybrat. Procházení nabídkami, zvýrazňování položek a volba zvýrazněné položky.

5

AplikaceNáhlavní souprava

Aplikace Přístup k historii hovorů, volbám uživatele, nastavením telefonu a informacím o modelu telefonu.

Náhlavní souprava Zapnutí nebo vypnutí náhlavní soupravy. Je-li náhlavní souprava aktivní, v záhlaví bude zobrazena ikona náhlavní soupravy.

6

TichoHlasitý odposlech

Ztlumit Zapnutí nebo vypnutí mikrofonu. Je-li mikrofon ztlumený, bude na obrazovce blikat ikona ztlumení.

Hlasitý telefon Zapnutí nebo vypnutí hlasitého telefonu.

7

Tlačítko Hlasitost

Nastavení hlasitosti sluchátka, náhlavní soupravy nebo hlasitého odposlechu (s vyvěšeným sluchátkem) a hlasitosti vyzvánění (se zavěšeným sluchátkem).

Tlačítka a hardware víceplatformových telefonů Cisco IP telefonů 6841 a 6851

Následující obrázek znázorňuje Cisco IP telefon 6841.

Obrázek 3. Tlačítka a funkce telefonů Cisco IP Phone 6841 a 6851 Víceplatformový

1

Sluchátko a světelný indikátor sluchátka

Indikuje příchozí hovor (bliká červeně) nebo novou hlasovou zprávu (svítí červeně).

2

Programovatelná tlačítka funkcí a tlačítka linek

Přístup k vašim telefonním linkám, funkcím a hovorům.

3

Softwarová tlačítka

Přístup k funkcím a službám.

4

Navigační kruh

Navigační kruh a tlačítko Vybrat . Procházení nabídkami, zvýrazňování položek a volba zvýrazněné položky.

5

Přidržet/Pokračovat, KonferencePřepojit

Přidržet/Pokračovat Přidržení aktivního hovoru a obnovení přidrženého hovoru.

Konference Vytvoření konferenčního hovoru.

Přepojit Přepojení hovoru.

6

Hlasitý telefon, ZtlumitNáhlavní souprava

Hlasitý telefon Zapnutí nebo vypnutí hlasitého telefonu. Když je zapnutý hlasitý telefon, tlačítko svítí.

Ztlumit Zapnutí nebo vypnutí mikrofonu. Když je mikrofon vypnutý, tlačítko svítí.

Náhlavní souprava Zapnutí nebo vypnutí náhlavní soupravy. Když je zapnutá náhlavní souprava, tlačítko svítí.

7

Kontakty, AplikaceZprávy

Kontakty Přístup k osobnímu a podnikovému adresáři.

Aplikace Přístup k historii hovorů, volbám uživatele, nastavením telefonu a informacím o modelu telefonu.

Zprávy Automatické volání systému hlasové pošty.

8

Tlačítko Hlasitost

Nastavení hlasitosti sluchátka, náhlavní soupravy nebo hlasitého odposlechu (s vyvěšeným sluchátkem) a hlasitosti vyzvánění (se zavěšeným sluchátkem).