Telefony wieloplatformowe Cisco IP z serii 6800

Telefony wieloplatformowe Cisco IP z serii 6800 umożliwiają łatwą i bezpieczną komunikację głosową. Na poniższym rysunku telefon wieloplatformowy Cisco IP z serii 6821 znajduje się z lewej strony. Telefony wieloplatformowe Cisco IP z serii 6841 i 6851 wyglądają tak samo i znajdują się po prawej stronie.

Rys. 1. Telefony wieloplatformowe Cisco IP z serii 6800
Tabela 1. Telefony wieloplatformowe Cisco IP z serii 6800 Główne funkcje

Funkcje

6821

6841

6851

Ekran

Skala szarości, z podświetleniem

Skala szarości, z podświetleniem

Skala szarości, z podświetleniem

Linie

2

4

4

Stałe przyciski funkcyjne

4

(Patrz uwaga poniżej)

9

9

Zasilanie Power over Ethernet (PoE)

obsługiwany

nieobsługiwany

obsługiwany

Obsługa zestawu słuchawkowego z elektronicznym przełącznikiem słuchawki

nieobsługiwany

nieobsługiwany

obsługiwany


W telefonach wieloplatformowych Cisco IP z serii 6821 wiele funkcji jest dostępnych za pośrednictwem klawiszy programowych, a nie sprzętowych.

Telefon należy podłączyć do sieci i skonfigurować w nim komunikację z systemem sterowania połączeniami. Telefony oferują wiele funkcji i rozwiązań w zależności od zastosowanego systemu sterowania połączeniami. Telefon może nie udostępniać niektórych funkcji w zależności od sposobu jego skonfigurowania przez administratora.

Aby dodać niektóre funkcje telefonu, trzeba przypisać im przycisk linii. Do każdego przycisku linii można przypisać tylko jedną funkcję (linię, numer do szybkiego wybierania albo funkcję). Jeśli w telefonie wszystkie przyciski linii są już przypisane, nie będą wyświetlane żadne inne funkcje.

Przyciski i podzespoły telefonów wieloplatformowych Cisco IP z serii 6821

Na poniższym rysunku przedstawiono telefony wieloplatformowe Cisco IP z serii 6821.

Rys. 2. Telefony wieloplatformowe Cisco IP z serii 6821

1

Świecący pasek

Sygnalizuje połączenie przychodzące (miga na czerwono) lub nową wiadomość głosową (świeci się na czerwono).

2

Programowalne przyciski funkcji i przyciski linii

Dostęp do linii telefonicznych, funkcji i sesji połączenia.

3

Klawisze programowe

Dostęp do funkcji i usług, takich jak Konferencja i Przekierowywanie.

4

Kółko nawigacyjne

Kółko nawigacyjne i przycisk Wybierz. Przewijanie między menu, podświetlanie pozycji i wybór podświetlonej pozycji.

5

Aplikacje i Zestaw słuchawkowy

Aplikacje Dostęp do historii połączeń, preferencji użytkownika, ustawień telefonu i informacji o jego modelu.

Zestaw słuchawkowy Włączanie i wyłączanie zestawu słuchawkowego. Gdy zestaw słuchawkowy jest aktywny, ikona zestawu słuchawkowego jest wyświetlana w nagłówku.

6

Wycisz i Telefon głośnomówiący

Wycisz Włączanie i wyłączanie mikrofonu. Gdy mikrofon jest wyciszony, na ekranie miga ikona wyciszenia

Zestaw głośnomówiący Włączanie i wyłączanie zestawu głośnomówiącego.

7

Przycisk Głośność

Regulacja głośności słuchawki, zestawu słuchawkowego i zestawu głośnomówiącego (przy podniesionej słuchawce) oraz głośności sygnału dźwiękowego (przy odłożonej słuchawce).

Przyciski i podzespoły telefonów wieloplatformowych

Cisco IP z serii 6841 i 6851

Na poniższym rysunku pokazano telefon Cisco IP z serii 6841.

Rys. 3. Przyciski i funkcje telefonów wieloplatformowych Cisco IP z serii 6841 i 6851

1

Słuchawka i jej świecący pasek

Sygnalizuje połączenie przychodzące (miga na czerwono) lub nową wiadomość głosową (świeci się na czerwono).

2

Programowalne przyciski funkcji i przyciski linii

Dostęp do linii telefonicznych, funkcji i sesji połączenia.

3

Klawisze programowe

Dostęp do funkcji i usług.

4

kółko nawigacyjne

Kółko nawigacyjne i przycisk Wybierz . Przewijanie między menu, podświetlanie pozycji i wybór podświetlonej pozycji.

5

Zawieś/Wznów, Konferencja i Przekaż

Zawieś/Wznów Zawieszanie aktywnego połączenia i wznawianie zawieszonego połączenia.

KonferencjaTworzenie połączenia konferencyjnego.

Przekaż Przekazywanie połączenia.

6

Zestaw głośnomówiący, Wycisz i Zestaw słuchawkowy

Zestaw głośnomówiący Włączanie i wyłączanie zestawu głośnomówiącego. Przycisk jest podświetlony, gdy zestaw głośnomówiący jest włączony.

Wycisz Włączanie i wyłączanie mikrofonu. Przycisk jest podświetlony, gdy mikrofon jest wyciszony.

Zestaw słuchawkowy Włączanie i wyłączanie zestawu słuchawkowego. Przycisk jest podświetlony, gdy zestaw słuchawkowy jest włączony.

7

Kontakty, Aplikacje i Wiadomości

Kontakty Dostęp do osobistej i firmowej książki telefonicznej.

Aplikacje Dostęp do historii połączeń, preferencji użytkownika, ustawień telefonu i informacji o jego modelu.

Wiadomości Automatyczne nawiązywanie połączenia z systemem poczty głosowej.

8

Przycisk Głośność

Regulacja głośności słuchawki, zestawu słuchawkowego i zestawu głośnomówiącego (przy podniesionej słuchawce) oraz głośności sygnału dźwiękowego (przy odłożonej słuchawce).