Telefony wieloplatformowe z serii Cisco IP Phone 6800

Telefony wieloplatformowe Cisco IP z serii 6800 umożliwiają łatwą i bezpieczną komunikację głosową. Na poniższym rysunku widać (w prawo od lewej górnej strony):

  • Wieloplatformowy telefon IP Cisco 6841

  • Moduł rozszerzenia klawiatury do wieloplatformowych telefonów Cisco IP 6851

  • Wieloplatformowy telefon IP Cisco 6851

  • Wieloplatformowy telefon IP Cisco 6861

  • Wieloplatformowy telefon IP Cisco 6871

  • Wieloplatformowy telefon IP Cisco 6821

Ryc. 1. Wieloplatformowe telefony z serii Cisco IP Phone 6800
Cisco IP Phone 6821, 6841, 6851, 6861 i 6871
Tabela 1. Wieloplatformowe telefony Cisco IP Phone z serii 6800Główne cechy

Funkcje

6821

6841

6851

6861

6871

Ekran

Skala szarości, z podświetleniem

Skala szarości, z podświetleniem

Skala szarości, z podświetleniem

Skala szarości, z podświetleniem

Kolorowy

Linie

2

4

4

4

6

Stałe przyciski funkcyjne

9

(Patrz uwaga poniżej)

8

8

8

8

Zasilanie Power over Ethernet (PoE)

obsług.

nieobsługiwany

obsług.

nieobsługiwany

obsług.

Wi-Fi

nieobsługiwany

nieobsługiwany

nieobsługiwany

obsług.

nieobsługiwany

Obsługa zestawu słuchawkowego z elektronicznym przełącznikiem słuchawki

nieobsługiwany

nieobsługiwany

obsług.

obsług.

obsług.

Port USB

nieobsługiwany

nieobsługiwany

nieobsługiwany

nieobsługiwany

obsług.

W telefonach wieloplatformowych Cisco IP z serii 6821 wiele funkcji jest dostępnych za pośrednictwem klawiszy programowych, a nie sprzętowych.

Telefon należy podłączyć do sieci i skonfigurować w nim komunikację z systemem sterowania połączeniami. Telefony obsługują wiele funkcji i rozwiązań w zależności od systemu sterowania połączeniami. Telefon może nie udostępniać niektórych funkcji w zależności od sposobu jego skonfigurowania przez administratora.

Aby dodać niektóre funkcje telefonu, trzeba przypisać im przycisk linii. Do każdego przycisku linii można przypisać tylko jedną funkcję (linię, numer do szybkiego wybierania albo funkcję). Jeśli w telefonie wszystkie przyciski linii są już przypisane, nie będą wyświetlane żadne inne funkcje.


Ten dokument nie zawiera informacji dotyczących telefonów DECT.

Cisco IP Phone 6821 Telefony wieloplatformowePrzyciski i sprzęt

Na poniższym rysunku przedstawiono telefony wieloplatformowe Cisco IP z serii 6821.

Ryc. 2. Cisco IP Phone 6821 Telefony wieloplatformowe

1

Świecący pasek

Sygnalizuje połączenie przychodzące (miga na czerwono) lub nową wiadomość głosową (świeci się na czerwono).

2

Programowalne przyciski funkcji i przyciski linii

Dostęp do linii telefonicznych, funkcji i sesji połączenia.

3

Przyciski programowe

Dostęp do funkcji i usług, takich jak Konferencja i Przekierowywanie.

4

Kółko nawigacyjne

Pierścień nawigacyjny i przycisk Wybierz . Przewijanie między menu, podświetlanie pozycji i wybór podświetlonej pozycji.

5

Aplikacje i Zestawy słuchawkowe

Aplikacje Uzyskaj dostęp do historii połączeń, preferencji użytkownika, ustawień telefonu i informacji o modelu telefonu.

Zestaw słuchawkowy Włącz lub wyłącz zestaw nagłowny. Gdy zestaw słuchawkowy jest aktywny, ikona zestawu słuchawkowego jest wyświetlana w nagłówku.

6

Wycisz i Telefon głośnomówiący

Wyciszenie Włącz lub wyłącz mikrofon. Gdy mikrofon jest wyciszony, na ekranie miga ikona wyciszenia.

Zestaw głośnomówiący Włącz lub wyłącz zestaw głośnomówiący.

7

Przycisk Głośność

Regulacja głośności słuchawki, zestawu słuchawkowego i zestawu głośnomówiącego (przy podniesionej słuchawce) oraz głośności sygnału dźwiękowego (przy odłożonej słuchawce).

Telefony wieloplatformowe Cisco IP Phone 6841, 6851 i 6861 — przyciski i sprzęt

Na poniższym rysunku pokazano telefon IP Cisco 6841.

Ryc. 3. Przyciski i funkcje telefonów wieloplatformowych Cisco IP Phone 6841, 6851 i 6861

1

Słuchawka i jej świecący pasek

Sygnalizuje połączenie przychodzące (miga na czerwono) lub nową wiadomość głosową (świeci się na czerwono).

2

Programowalne przyciski funkcji i przyciski linii

Dostęp do linii telefonicznych, funkcji i sesji połączenia.

3

Przyciski programowe

Dostęp do funkcji i usług.

4

Kółko nawigacyjne

Pierścień nawigacyjny i wybierz Przycisk. Przewijanie między menu, podświetlanie pozycji i wybór podświetlonej pozycji.

5

Zawieś/Wznów, Konferencja i Przekaż

Zawieś/Wznów Zawieszenie aktywnego połączenia i wznowienie zawieszonego połączenia.

Połączenie konferencyjne Utwórz połączenie konferencyjne.

Przenoszenie Przekazywanie połączeń.

6

Zestaw głośnomówiący, Wycisz i Zestaw słuchawkowy

Zestaw głośnomówiący Włącz lub wyłącz zestaw głośnomówiący. Przycisk jest podświetlony, gdy zestaw głośnomówiący jest włączony.

Wyciszenie Włącz lub wyłącz mikrofon. Przycisk jest podświetlony, gdy mikrofon jest wyciszony.

Zestaw słuchawkowy Włącz lub wyłącz zestaw nagłowny. Przycisk jest podświetlony, gdy zestaw słuchawkowy jest włączony.

7

Kontakty, Aplikacje i Wiadomości

Kontakty Dostęp do osobistych i firmowych książek telefonicznych.

Aplikacje Uzyskaj dostęp do historii połączeń, preferencji użytkownika, ustawień telefonu i informacji o modelu telefonu.

Wiadomości Automatyczne wybieranie numeru systemu wiadomości głosowych.

8

Przycisk Głośność

Regulacja głośności słuchawki, zestawu słuchawkowego i zestawu głośnomówiącego (przy podniesionej słuchawce) oraz głośności sygnału dźwiękowego (przy odłożonej słuchawce).