Multiplattformstelefonerna i Cisco IP Phone 6800-serien

Cisco IP-telefon i 6800-seriens multiplattformstelefoner har lättanvända och mycket säkra röstkommunikationer. I följande bild ser du (medurs från längst upp till vänster):

  • Cisco IP-telefon 6841 multiplattformstelefon

  • Cisco IP-telefon 6851 multiplattformstelefon med knappexpansionsmodul

  • Cisco IP-telefon 6851 multiplattformstelefon

  • Cisco IP-telefon 6861 multiplattformstelefon

  • Cisco IP-telefon 6871 multiplattformstelefon

  • Cisco IP-telefon 6821 multiplattformstelefon

Figur 1. Cisco IP Phone 6800-seriens multiplattformstelefoner
Cisco IP Phone 6821, 6841, 6851, 6861 och 6871
Tabell 1. Cisco IP Phone 6800-seriens multiplattformstelefoner Viktiga funktioner

Funktioner

6821

6841

6851

6861

6871

Skärm

Gråskala med bakgrundsbelysning

Gråskala med bakgrundsbelysning

Gråskala med bakgrundsbelysning

Gråskala med bakgrundsbelysning

Färg

Linjer

2

4

4

4

6

Fasta funktionsknappar

9

(Se anteckning nedan)

8

8

8

8

Power over Ethernet (PoE)

Stöds

Stöds inte

Stöds

Stöds inte

Stöds

Wi-Fi

Stöds inte

Stöds inte

Stöds inte

Stöds

Stöds inte

Stöd för headset med elektroniska kontroller

Stöds inte

Stöds inte

Stöds

Stöds

Stöds

USB-port

Stöds inte

Stöds inte

Stöds inte

Stöds inte

Stöds

Cisco IP-telefon 6821 multiplattformstelefoner visar många funktioner på de programstyrda knapparna i stället för på de fysiska knapparna.

Din telefon måste vara ansluten till ett nätverk och konfigurerad för anslutning till ett samtalskontrollsystem. Telefonerna har stöd för många funktioner beroende på samtalskontrollsystemet. Det kan hända att din telefon inte har alla tillgängliga funktioner. Det beror på hur din administratör har konfigurerat den.

När du lägger till funktioner i din telefon, kräver vissa funktioner en linjeknapp. Dock har varje linjeknapp endast stöd för en funktion (en linje, ett kortnummer eller en funktion). Om linjeknapparna på din telefon redan används, kommer inga ytterligare funktioner att visas på telefonen.


Det här dokumentet innehåller inte DECT-telefoner.

Cisco IP Phone 6821 multiplattformstelefoner Knappar och hårdvara

På bilden nedan visas Cisco IP-telefon 6821 multiplattformstelefoner.

Figur 2. Cisco IP Phone 6821 multiplattformstelefoner

1

Lamprad

Visar om du har ett inkommande samtal (blinkar rött) eller ett nytt röstmeddelande (lyser rött)

2

Programmerbara funktionsknappar och linjeknappar

Få åtkomst till dina telefonlinjer, funktioner och samtalssessioner.

3

Programstyrda knappar

Få åtkomst till funktioner och tjänster som Conference och överföring.

4

Navigeringskluster

Navigeringsring och Välj-knapp . Bläddra genom menyer, markera objekt och välja det markerade objektet.

5

Program och Headset

Program Få åtkomst till samtalshistorik, användarinställningar, telefoninställningar och information om telefonmodell.

Headset Aktivera eller inaktivera headsetet. När ett headset är aktivt visas en headset-ikon i rubriken.

6

Ljud av och Högtalartelefon

Ljud av Aktivera eller inaktivera mikrofonen. När mikrofonen är tyst blinkar ikonen Tyst på skärmen.

Högtalartelefonen Aktivera eller inaktivera högtalartelefonen.

7

Volym-knapp

Justera lurens, headsetets och högtalartelefonens volym (lur av) och ringsignalens volym (lur på).

Cisco IP Phone 6841, 6851 och 6861 multiplattformstelefoner, knappar och maskinvara

På bilden nedan visas Cisco IP-telefon 6841.

Figur 3. Cisco IP Phone 6841, 6851 och 6861 multiplattformstelefoner, knappar och funktioner

1

Telefonlur med lamprad

Visar om du har ett inkommande samtal (blinkar rött) eller ett nytt röstmeddelande (lyser rött)

2

Programmerbara funktionsknappar och linjeknappar

Få åtkomst till dina telefonlinjer, funktioner och samtalssessioner.

3

Programstyrda knappar

Få åtkomst till funktioner och tjänster.

4

Navigeringskluster

Navigeringsring och Välj Knappen. Bläddra genom menyer, markera objekt och välja det markerade objektet.

5

Parkera/återuppta, Konferens och Överför

Förfrågan/Åter Parkera ett aktivt samtal och återuppta det parkerade samtalet.

Konferens Skapa ett konferenssamtal.

Överför Överför ett samtal.

6

Högtalartelefon, Ljud av och Headset

Högtalartelefonen Aktivera eller inaktivera högtalartelefonen. När högtalartelefonen är aktiv är knappen tänd.

Ljud av Aktivera eller inaktivera mikrofonen. När mikrofonen är tyst är knappen tänd.

Headset Aktivera eller inaktivera headsetet. När headsetet är aktivt är knappen tänd.

7

Kontakter, Program och Meddelanden

Kontakter Få tillgång till personliga kataloger och företagskataloger.

Program Få åtkomst till samtalshistorik, användarinställningar, telefoninställningar och information om telefonmodell.

Meddelanden Ring upp ditt röstmeddelandesystem automatiskt.

8

Volym-knapp

Justera lurens, headsetets och högtalartelefonens volym (lur av) och ringsignalens volym (lur på).