Cisco IP-telefon i 6800-seriens multiplattformstelefoner

Cisco IP-telefon i 6800-seriens multiplattformstelefoner har lättanvända och mycket säkra röstkommunikationer. På följande bild visas Cisco IP-telefon 6821 multiplattformstelefoner till vänster. Cisco IP-telefon 6841 och 6851 multiplattformstelefoner ser likadana ut och visas till höger.

Bild 1. Cisco IP-telefon i 6800-seriens multiplattformstelefoner
Tabell 1. Cisco IP-telefon i 6800-seriens multiplattformstelefoner Viktiga funktioner

Funktioner

6821

6841

6851

Skärm

Gråskala med bakgrundsbelysning

Gråskala med bakgrundsbelysning

Gråskala med bakgrundsbelysning

Linjer

2

4

4

Fasta funktionsknappar

4

(Se anteckning nedan)

9

9

Power over Ethernet (PoE)

Stöds

Stöds inte

Stöds

Stöd för headset med elektroniska kontroller

Stöds inte

Stöds inte

Stöds


Cisco IP-telefon 6821 multiplattformstelefoner visar många funktioner på de programstyrda knapparna i stället för på de fysiska knapparna.

Din telefon måste vara ansluten till ett nätverk och konfigurerad för anslutning till ett samtalskontrollsystem. Telefonerna har stöd för många funktioner beroende på samtalskontrollsystemet. Det kan hända att din telefon inte har alla tillgängliga funktioner. Det beror på hur din administratör har konfigurerat den.

När du lägger till funktioner i din telefon, kräver vissa funktioner en linjeknapp. Dock har varje linjeknapp endast stöd för en funktion (en linje, ett kortnummer eller en funktion). Om linjeknapparna på din telefon redan används, kommer inga ytterligare funktioner att visas på telefonen.

Cisco IP-telefon 6821 multiplattformstelefoner – knappar och maskinvara

På bilden nedan visas Cisco IP-telefon 6821 multiplattformstelefoner.

Bild 2. Cisco IP-telefon 6821 multiplattformstelefoner

1

Lamprad

Visar om du har ett inkommande samtal (blinkar rött) eller ett nytt röstmeddelande (lyser rött).

2

Programmerbara funktionsknappar och linjeknappar

Få åtkomst till dina telefonlinjer, funktioner och samtalssessioner.

3

Programstyrda knappar

Få åtkomst till funktioner och tjänster som Conference och överföring.

4

Navigeringskluster

Navigeringsring och Välj-knapp. Bläddra genom menyer, markera objekt och välja det markerade objektet.

5

Program och Headset

Program Åtkomst till samtalshistorik, användarinställningar, telefoninställningar och till telefonens modellinformation.

Headset Aktivera och inaktivera headset. När ett headset är aktivt visas en headset-ikon i rubriken.

6

Tyst och Högtalartelefon

Tyst Aktivera och inaktivera mikrofonen. När mikrofonen är tyst blinkar ikonen Tyst på skärmen.

Högtalartelefon Aktivera och inaktivera högtalartelefonen.

7

Volym-knapp

Justera lurens, headsetets och högtalartelefonens volym (lur av) och ringsignalens volym (lur på).

Cisco IP-telefon 6841 och 6851 multiplattformstelefoner – knappar och maskinvara

På bilden nedan visas Cisco IP-telefon 6841.

Bild 3. Cisco IP-telefon 6841 och 6851 multiplattformstelefoner – knappar och funktioner

1

Telefonlur med lamprad

Visar om du har ett inkommande samtal (blinkar rött) eller ett nytt röstmeddelande (lyser rött).

2

Programmerbara funktionsknappar och linjeknappar

Få åtkomst till dina telefonlinjer, funktioner och samtalssessioner.

3

Programstyrda knappar

Få åtkomst till funktioner och tjänster.

4

Navigeringskluster

Navigeringsring och Välj-knapp . Bläddra genom menyer, markera objekt och välja det markerade objektet.

5

Parkera/återuppta, Konferens och Överför

Parkera/återuppta Parkera ett aktivt samtal och återuppta ett parkerat samtal.

Konferens Skapa ett konferenssamtal.

Överför Överför ett samtal.

6

Högtalartelefon, Tyst och Headset

Högtalartelefon Aktivera och inaktivera högtalartelefonen. När högtalartelefonen är aktiv är knappen tänd.

Tyst Aktivera och inaktivera mikrofonen. När mikrofonen är tyst är knappen tänd.

Headset Aktivera och inaktivera headset. När headsetet är aktivt är knappen tänd.

7

Kontakter, Program och Meddelanden

Kontakter Åtkomst till personlig katalog och företagskatalog.

Program – Åtkomst till samtalshistorik, användarinställningar, telefoninställningar och till telefonens modellinformation.

Meddelanden Ring upp ditt röstmeddelandesystem automatiskt.

8

Volym-knapp

Justera lurens, headsetets och högtalartelefonens volym (lur av) och ringsignalens volym (lur på).