The Cisco IP Phone 6800 Series Multiplatform Phones

Cisco IP Phone 6800 Series Multiplatform Telefoni isporučuju jednostavnu, visoko bezbednu glasovnu komunikaciju. Na sledećoj slici, Cisco IP Phone 6821 Multiplatform telefona je sa leve strane. Prva Cisco IP Phone 6841 i 6851 Multiplatform telefoni izgledaju isto, i sa desne strane su.

Slika 1. Cisco IP Phone 6800 Series Multiplatform Telefoni
Tabela 1. Cisco IP Phone 6800 Series Multiplatform Phones Glavne funkcije

Funkcije

6821

6841

6851

Ekran

Sivim tonovima, sa zadnjim svetlom

Sivim tonovima, sa zadnjim svetlom

Sivim tonovima, sa zadnjim svetlom

Linije

2

4

4

Fiksni funkcijski tasteri

4

(Pogledajte dole navedenu notu)

9

9

Napajanje preko Ethernet-a (PoE)

Podržano

Nije podržano

Podržano

Podrška za elektronske hookswitch slušalice

Nije podržano

Nije podržano

Podržano


U Cisco IP Phone 6821 Multiplatform telefoni predstavljaju mnoge funkcije na softkeys umesto tvrdih tastera.

Vaš telefon mora da bude povezan na mrežu i podešen za povezivanje na sistema za kontrolu poziva. Telefoni podržavaju mnogobrojne funkcije u zavisnosti od sistema kontrole poziva. Telefon možda neće imati sve funkcije na raspolaganju u zavisnosti od toga kako je administrator podesio telefon.

Kada dodate funkcije na svom telefonu, za neke od funkcija potrebno je taster za liniju. Ali svakom linijskom dugmetu na vašem telefonu može da se dodeli samo jedna funkcija (linija, brzo biranje ili funkcija). Ako su dugmad vašeg telefona za liniju već u upotrebi, vaš telefon neće prikazati nikakve dodatne funkcije.

Cisco IP Phone 6821 Multiplatform telefoni Dugmad i hardver

Sledeća slika prikazuje Cisco IP Phone 6821 Multiplatform telefona.

Slika 2. Cisco IP Phone 6821 Multiplatform telefoni

1

Svetlosna traka

Označava da li imate dolazni poziv (treperi crveno) ili novu glasovnu poruku (svetli konstantno crveno).

2

Funkcijska dugmad i dugmad linije sa mogućnošću programiranja

Pristupite telefonskim linijama, funkcijama i sesijama za poziv.

3

Dugmad softverskih tastera

Access funkcije i usluge kao što su Konferencija i prenos.

4

Taster za navigaciju

Navigacioni prsten i dugme "Izaberi". Listajte kroz menije, označite stavke i izaberite označenu stavku.

5

Aplikacije i slušalice sa mikrofonom

Dugme Aplikacije Pristup istoriji poziva, korisničkim podešavanjima, postavkama telefona i informacijama o modelu telefona.

Slušalice sa mikrofonom uključuje ili isključuje slušalice sa mikrofonom. Kada su slušalice sa mikrofonom aktivne, u zaglavlju se prikazuje ikona slušalica sa mikrofonom.

6

Priguši ton i zvučnik

Dugme Prigušivanje zvuka Uključivanje ili isključivanje mikrofona. Kada je mikrofon privremeno prigušen, na ekranu bljesne nem ikona.

Dugme telefonski zvučnik Uključivanje ili isključivanje telefonskog zvučnika.

7

Dugme za jačinu zvuka

Podesite jačinu zvuka slušalica, slušalica i zvučnika (isključena kuka) i jačinu zvuka zvona (na udici).

Cisco IP Phone 6841 i 6851 Dugmad i hardver multiplatformskih telefona

Na sledećoj slici prikazan je uređaj Cisco IP telefon 6841.

Slika 3. Cisco IP Phone 6841 i 6851 Dugmad i funkcije multiplatform telefona

1

Slušalica i svetlosni indikator slušalice

Označava da li imate dolazni poziv (treperi crveno) ili novu glasovnu poruku (svetli konstantno crveno).

2

Funkcijska dugmad i dugmad linije sa mogućnošću programiranja

Pristupite telefonskim linijama, funkcijama i sesijama za poziv.

3

Dugmad softverskih tastera

Pristup funkcijama i uslugama.

4

Taster za navigaciju

Navigacioni prsten i dugme Izaberi . Listajte kroz menije, označite stavke i izaberite označenu stavku.

5

Dugmad Čekanje/Nastavi, Konferencija i Prenos

Dugme Čekanje/Nastavi Stavljanje aktivnog poziva na čekanje i nastavak poziva na čekanju.

Dugme Konferencija Kreiranje konferencijskog poziva.

Dugme Prenos Prenos poziva.

6

Dugmad telefonski zvučnik, Prigušivanje zvuka i Slušalice

Dugme telefonski zvučnik Uključivanje ili isključivanje telefonskog zvučnika. Kad je zvučnik uključen, taster svetli.

Dugme Prigušivanje zvuka Uključivanje ili isključivanje mikrofona. Kad je mikrofon isključen, taster svetli.

Slušalice sa mikrofonom uključuje ili isključuje slušalice sa mikrofonom. Kad su slušalice uključene, taster svetli.

7

Dugmad Kontakti, Aplikacije i Poruke

Dugme Kontakti Pristup ličnim imenicima i imenicima preduzeća.

Dugme Aplikacije Pristup istoriji poziva, korisničkim podešavanjima, postavkama telefona i informacijama o modelu telefona.

Dugme Poruke Automatsko pozivanje sistema za razmenu glasovnih poruka.

8

Dugme za jačinu zvuka

Podesite jačinu zvuka slušalica, slušalica i zvučnika (isključena kuka) i jačinu zvuka zvona (na udici).