Можете да направите обзор на обекта, за да проверите дали имате базова станция, разположена така, че слушалките да се свързват лесно. Всяка базова станция има радиопокритие от около 164 фута (50 метра) на закрито и до 984 фута (300 метра) на открито. Освен това са възможни смущения от друго оборудване и лошо покритие поради наличие на стени и врати (например противопожарни врати).

Извършване на обзор на обекта

 • По време на първоначалната настройка: Можете да поставите базовите станции на временни места и да ги включите. Не е нужно да са свързани с LAN. Направете обзор на обекта, за да проверите дали слушалките могат да комуникират с базовите станции.

 • След завършваане на настройката: Можете да направите обзор, за да се уверите, че системата работи правилно и да отстраните проблемите при свързване на потребителя.

Използвайте слушалката, аз да проверите дали покритието е добро за вашите потребители във всички зони, които подлежат на покриване.


На слушалката можете да регулирате силата на сигнала за радиото на слушалката. Препоръчваме обаче да говорите с доставчика на услуги или със Cisco TAC, за да обсъдите промяната в силата на сигнала.

Изпълнете тази задача, когато настройвате системата и когато има промени в зоната (например промени в стени или добавяне на нови зони.

Преди да започнете

Нуждаете се от поне една заредена слушалка.

1

В слушалката натиснете и задръжте клавиша Power/End докато екранът не се включи.

2

Преса Меню

3

Въведете *47*, за да получите списък на базовите станции в региона.

4

(По избор) Натиснете Настройки , за да видите прага на dBm за диапазоните.

 • Зелено до жълто: Показва стойността на прага за жълта индикация. Например, ако полето съдържа-70dBm, отчитането на -69dBm ще покаже зелено, а 70dBm ще покаже жълто. По подразбиране е-70 dBm.

 • Жълто до червено: Определя стойността на прага за червена индикация Например, ако полето съдържа 80dBm, отчитането на -79 dBM ще покаже жълто, а на -80dBm - червено. По подразбиране е-80 dBm

За да промените диапазона,

 1. Откройте един от записите и натиснете Избор.

 2. Откройте нова стойност от списъка и натиснете Избор.

5

Маркирайте MAC адрес и IP адрес двойка в списъка за IP търсене и натиснете Select.

Екранът показва тази информация относно избрана базова станция.

 • Икона за сила на сигнала:

  • Зелена отметка : слушалката има много добър DECT контакт с базовата станция на текущото място.

  • Икона на кехлибарен триъгълник : слушалката има адекватна DECT контакт с базовата станция на текущото място.

  • Икона на червен кръг : слушалката има лош или няма DECT контакт с базовата станция на текущото място. В тази ситуация е необходимо или да преместите базовите станции, за да получите по-добро покритие, или да добавите друга базова станция.

 • МАС: MAC адрес на базовата станция

 • IP: IP адрес на базовата станция

  Ако базовата станция е включена, но не е свързана към LAN, слушалката показва 0.0.0.0.

 • RFPI: Показва идентификатора на фиксираното радиоустройство (RFPI) за базовата станция.

 • RSSI: Индикаторът за сила на получения сисгнал на сигнала от базовата станция към слушалката.

6

Натиснете Power/End докато не се върнете на основния екран.

7

Преместете в друго местоположение и повторете стъпки 2, 3 и 5 за проверка на покритието.