Uradite anketu lokacije da biste proverili da li su vam postavljene bazne stanice kako bi slušalice mogle lako da se povežu. Svaka bazna stanica ima radio pokrivenost od oko 164 stope (50 metara) u zatvorenom prostoru i do 984 stope (300 metara) na otvorenom. Međutim, može doći do smetnji sa drugom opremom kao i zbog loše pokrivenosti zbog izgradnje zida i vrata (na primer, protivpožarnih vrata).

Vršite anketu lokacije:

 • Tokom početnog podešavanja: možete postaviti bazne stanice na privremene lokacije i napajati ih. Ne moraju biti povezani sa LAN mrežom. Vršite anketu da biste proverili da li slušalice mogu da komuniciraju sa bazom.

 • Kada se instalacija dovrši: možete da izvršite anketu da biste se uverili da sistem ispravno radi i da biste rešili probleme sa korisničkom vezom.

Koristite slušalicu da biste proverili da li je pokrivenost dobra za vaše korisnike u svim oblastima koje treba da budu pokrivene.


U slušalici možete podesiti jačinu signala za slušalicasti radio. Međutim, preporučujemo da razgovarate sa dobavljačem usluga ili Cisco TAC-om da biste razgovarali o promeni jačine signala.

Izvršite ovaj zadatak kada podesite sistem i kada dođe do promena u toj oblasti (na primer, promene u zidovima ili dodate nove oblasti).

Pre nego što počneš

Treba ti bar jedna slušalica u potpunosti napunjena.

1

Na slušalici pritisnite i držite taster Power/End dok se ekran ne uključuje.

2

Meni pritiska

3

Unesite *47* da biste dobili listu baznih stanica u dometu.

4

(Opcionalno) Pritisnite postavke da biste prikazali dBm prag opsega.

 • Zeleno do žuto: identifikuje vrednost praga za žutu indikaciju. Na primer, ako ovo polje sadrži -70dBm, očitavanje od -69 dBm će prikazati zelenu boju, a -70 dBm će prikazati žutu boju. Podrazumevana vrednost je -70 dBm.

 • Žuta do crvena: identifikuje vrednost praga za crvenu indikaciju. Na primer, ako ovo polje sadrži -80dBm, očitavanje od -79 dBm će prikazati žutu boju, a -80 dBm crvenu boju. Podrazumevana vrednost je -80 dBm.

Da biste promenili opseg,

 1. Istakni jednu od stavki i pritisnite taster Select.

 2. Istakni novu vrednost sa liste i pritisnite taster Izaberi.

5

IstakniTE MAC adresu i par IP adresa na listi za IP pretragu i pritisnite taster Select .

Na ekranu su prikazane ove informacije o izabranoj baznoj stanici:

 • Ikona jačine signala:

  • Zeleni potvrdni znak : slušalica ima veoma dobar DECT kontakt sa baznom stanicom na trenutnoj lokaciji.

  • Ikona "Amber trougao" : slušalica ima adekvatan DECT kontakt sa baznom stanicom na trenutnoj lokaciji.

  • Ikona crvenog kruga : slušalica ima loš ili nikakav DECT kontakt sa baznom stanicom na trenutnoj lokaciji. U ovoj situaciji, potrebno je ili da premestite bazne stanice da biste dobili bolju pokrivenost ili da dodate drugu baznu stanicu.

 • MAC: MAC adresu bazne stanice.

 • IP: IP adresu bazne stanice.

  Ako je bazna stanica na programu, ali nije povezana sa LAN mrežom, slušalica prikazuje 0,0,0.0.

 • RFPI: Radio Fiksni identitet dela (RFPI) bazne stanice.

 • RSSI: Indikator jačine primljenog signala signala od bazne stanice do slušalice.

6

Pritisnite taster Power/End dok se ne vratite na glavni ekran.

7

Premestite se na drugu lokaciju i ponovite korake 2, 3 i 5 da biste proverili pokrivenost.