Du utfører en stedskartlegging for å kontrollere at alle basestasjonene er plassert slik at telefonene enkelt kan koble seg til. Hver basestasjon har en rekkevidde på opptil 50 meter innendørs og en rekkevidde på 300 meter utendørs. Det kan imidlertid være interferens med annet utstyr samt dårlig dekning på grunn av vegger og dører (for eksempel branndører).

Du utfører en stedskartlegging:

 • Under den første installasjonen: Du kan plassere basestasjonene dine på midlertidige steder og slå dem på. De trenger ikke å være koblet til lokalnettverket. Du kan utføre kartleggingen for å kontrollere at håndsettene kan kommunisere med basen.

 • Etter at installasjonen er fullført: Du kan utføre en kartlegging for å sikre at systemet fungerer som det skal, og for å feilsøke problemer med tilkobling av brukere.

Du kan bruke telefonen til å kontrollere at brukerne har god dekning på alle områdene som må dekkes.


På telefonen kan du justere signalstyrken for telefonens radio. Vi anbefaler imidlertid at du snakker med tjenesteleverandøren din eller Cisco TAC hvis du vil endre signalstyrken.

Utfør denne oppgaven når du setter opp systemet, og når det gjøres endringer i området (for eksempel endring av vegger eller hvis nye områder legges til.)

Før du begynner

Minst ett håndsett må være fulladet.

1

Trykk på og hold inne På/av/på-knappen på håndsettet helt til skjermen slås på.

2

Trykk på Meny

3

Skriv inn * 47 * for å få en liste over basestasjoner innen rekkevidde.

4

(Valgfritt) Trykk på Innstillinger for å vise dBm-terskelen for områdene.

 • Grønt til gult: angir terskelverdien for gule angivelse. Hvis feltet for eksempel er angitt til -70 dBm, vil en avlesing på -69 dBm vises med grønt, mens -70 dBm vil vises med gult. Standardverdien er -70 dBm.

 • Gult til rødt: angir terskelverdien for rød angivelse. Hvis feltet for eksempel er angitt til -80 dBm, vil en avlesing på -79 dBm vises med gult, mens -80 dBm vil vises med rødt. Standardverdien er -80 dBm.

Hvis du vil endre området:

 1. Merk én av oppføringene, og trykk på Velg.

 2. Merk en ny verdi fra listen, og trykk på Velg.

5

Merk et MAC-adresse- og IP-adressepar i IP-søk-listen (IP Search), og trykk på Velg.

Skjermen viser denne informasjonen om den valgte basestasjonen:

 • Signalstyrkeikon:

  • Grønn hake : Håndsettet har veldig god DECT kontakt med basestasjonen på gjeldende sted.

  • Ikon for gul trekant : Håndsettet har tilstrekkelig DECT kontakt med basestasjonen på det aktuelle stedet.

  • Rødt sirkelikon : Håndsettet har dårlig eller ingen DECT kontakt med basestasjonen på den aktuelle plasseringen. I så fall må du å enten flytte basestasjonene for å få bedre dekning eller legge til en ny basestasjon.

 • MAC: MAC-adressen til basestasjonen.

 • IP: IP-adressen til basestasjonen.

  Hvis basestasjonen er slått på, men ikke koblet til lokalnettverket, viser håndsettet 0.0.0.0.

 • RFPI: basestasjonens RFPI (Radio Fixed Part Identity).

 • RSSI: mottaksstyrkeindikatoren for signalet fra basestasjonen til håndsettet.

6

Trykk på På/Av/Avslutt til du kommer tilbake til hovedskjermen.

7

Gå til et annet sted, og gjenta trinn 2, 3 og 5 for å kontrollere dekningen.