Gjør en områdeundersøkelse for å sjekke at du har plassert basestasjonene dine slik at telefonrørene enkelt kan kobles til. Hver basestasjon har radiodekning på ca. 50 meter innendørs og opptil 300 meter utendørs. Det kan imidlertid være forstyrrelser med annet utstyr samt dårlig dekning på grunn av vegg- og dørkonstruksjon (for eksempel branndører).

Du utfører en nettstedsundersøkelse:

 • Under første oppsett kan du plassere basestasjonene på midlertidige steder og slå dem på. De trenger ikke å være koblet til LAN. Du utfører undersøkelsen for å kontrollere at telefonrørene kan kommunisere med basen.

 • Når installasjonen er fullført: kan du utføre en undersøkelse for å sikre at systemet fungerer slik det skal, og feilsøke problemer med brukertilkoblingen.

Du bruker telefonrørene for å kontrollere at brukerne i alle områder som skal dekkes har god dekning.


I telefonrøret kan du justere signalstyrken til telefonrør-radioen. Vi anbefaler imidlertid at du snakker med tjenesteleverandøren eller Cisco TAC for å diskutere endringen i signalstyrke.

Utfør denne oppgaven når du konfigurerer systemet og når det er endringer i området (for eksempel endringer i vegger eller nye områder som er lagt til).

Før du starter

Du trenger minst ett fulladet telefonrør.

1

Trykk på og hold inne På/Av på telefonrøret til skjermen slås på.

2

Trykk på Meny

3

Skriv inn *47* for å få en liste over basestasjoner innen rekkevidde.

4

(Valgfritt) Trykk på Innstillinger for å vise dBm-terskelen for områdene.

 • Grønn til gul: identifiserer terskelverdien for den gule indikasjonen. Hvis for eksempel dette feltet inneholder -70 dBm, vil en avlesning på -69 dBm vise grønt og -70 dBm vil vise gult. Standarden er -70 dBm.

 • Gul til rød: identifiserer terskelverdien for den røde indikasjonen. Hvis for eksempel dette feltet inneholder -80 dBm, vil en avlesning på -79 dBm vise gult, og -80 dBm vil vise rødt. Standarden er -80 dBm.

Hvis du vil endre området,

 1. Uthev en av oppføringene og trykk på Velg.

 2. Merk en ny verdi fra listen og trykk på Velg.

5

Uthev en MAC-adresse og et IP-adressepar i IP-søk-listen, og trykk på Velg.

Skjermbildet viser denne informasjonen om den valgte basestasjonen:

 • Ikon for signalstyrke:

  • Grønt avkrysningsmerke : telefonrøret har veldig god DECT-kontakt med basestasjonen på gjeldende sted.

  • Gult trekantikon : telefonrøret har tilstrekkelig DECT-kontakt med basestasjonen på gjeldende sted.

  • Rødt sirkelikon : telefonrøret har dårlig eller ingen DECT-kontakt med basestasjonen på gjeldende sted. I dette tilfellet må du enten flytte basestasjonene for å få bedre dekning, eller legge til en annen basestasjon.

 • MAC: MAC-adressen til basestasjonen.

 • IP: IP-adressen til basestasjonen.

  Hvis basestasjonen er slått på, men ikke er koblet til lokalnettet, viser telefonrøret 0.0.0.0.

 • RFPI: radioens faste delidentitet (RFPI) for basestasjonen.

 • RSSI: indikatoren for den mottatte signalstyrken for signalet fra basestasjonen til telefonrøret.

6

Trykk på På/Av til du kommer tilbake til hovedskjermen.

7

Flytt til et annet sted, og gjenta trinn 2, 3 og 5 for å kontrollere dekningen.