Du kan undersøge et sted for at kontrollere, at du har placeret basestationerne sådan, at håndsættene nemt kan tilsluttes. Hver basisstation har en radiodækning på ca. 50 meter og op til 300 meter udendørs. Der kan dog opstå interferens med andet udstyr samt dårlig dækning på grund af væg- og dørkonstruktion (f.eks. branddøre).

Du udfører en undersøgelse af sted:

 • Under den indledende opsætning: Du kan placere dine basestationer på midlertidige placeringer og tænde dem. Det er ikke nødvendigt at oprette forbindelse til LAN. Du udfører undersøgelsen for at kontrollere, at håndsættene kan kommunikere med basen.

 • Når installationen er fuldført, kan du udføre en undersøgelse for at sikre, at systemet fungerer korrekt og for at fejlfinde problemer med brugerforbindelsen.

Du kan bruge håndsættet til at kontrollere, at dækningen er god for brugere i alle de områder, der skal dækkes.


Du kan justere signalstyrken for håndsætradioen i håndsættet. Men vi anbefaler, at du taler med din tjenesteudbyder eller Cisco TAC for at diskutere ændringer i signalstyrken.

Udfør denne opgave, når du indstiller systemet, og når der sker ændringer i området (f.eks. ændringer af vægge eller tilføjelse af nye områder).

Inden du begynder

Du skal have mindst ét håndsæt fuldt opladet.

1

Tryk på og hold Tænd/afslut nede på håndsættet, indtil skærmen tændes.

2

Tryk på Menu .

3

Angiv * 47 * for at få en liste over basisstationer inden for rækkevidde.

4

(valgfri) Tryk på Indstillinger for at få vist dBm-tærsklen i forhold til rækkevidderne.

 • Grøn til gul: Identificerer tærskelværdien for den gule angivelse. Hvis dette felt f.eks. indeholder -70dBm, vil en læsning på -69 dBm vise grøn, mens en på -70 dBm vil vise gult. Standardindstillingen er -70 dBm.

 • Gul til rød: Identificerer tærskelværdien for den røde angivelse. Hvis dette felt f.eks. indeholder -80dBm, vil en aflæsning på -79 dBm vise gult, mens en på -80 dBm vil vise rødt. Standardindstillingen er -80 dBm.

Hvis du vil ændre området,

 1. skal du markere en af posterne og trykke på Vælg.

 2. skal du markere en ny værdi på listen og trykke på Vælg.

5

skal du markere en MAC-adresse og et IP-adressepar på IP-søgelisten og trykke på Vælg.

Skærmen viser disse oplysninger om den valgte basestation:

 • Ikon for signalstyrke:

  • Grønt flueben: Håndsættet har en meget god DECT-kontakt med basestationen på den aktuelle placering.

  • Ikon med gul trekant : Håndsættet har en tilstrækkelig DECT-kontakt med basestationen på den aktuelle placering.

  • Ikon med rød cirkel : Håndsættet har en dårlig eller ingen DECT-kontakt med basestationen på den aktuelle placering. I denne situation skal du enten flytte basisstationerne for at få bedre dækning eller tilføje en anden basisstationen.

 • MAC: Basestationens MAC-adresse

 • IP: Basestationens IP-adresse

  Hvis basestastionen er tændt, men ikke er tilsluttet til LAN, viser håndsættet 0.0.0.0.

 • RFPI: Basestationens RFPI (Radio Fixed Part Identity).

 • RSSI: Indikatoren for modtaget signalstyrke for signalet fra basestatoinen til håndsættet.

6

Tryk på Tænd/Afslut , indtil du vender tilbage til hovedskærmen.

7

Flyt til en anden placering, og gentag trin 2, 3 og 5 for at kontrollere dækningen.