Wykonujesz ankietę na miejscu, aby sprawdzić, czy masz stacje bazowe, aby słuchawki mogły się łatwo połączyć. Każda stacja bazowa ma zasięg radiowy około 164 stóp (50 metrów) w pomieszczeniach i do 984 stóp (300 metrów) na zewnątrz. Jednak mogą wystąpić zakłócenia z innymi urządzeniami, a także słabe pokrycie z powodu konstrukcji ścian i drzwi (na przykład drzwi przeciwpożarowych).

Przeprowadzasz ankietę na miejscu:

 • Podczas wstępnej konfiguracji: możesz umieścić stacje bazowe w tymczasowych lokalizacjach i włączyć je. Nie muszą być podłączone do sieci LAN. Przeprowadzasz ankietę, aby sprawdzić, czy słuchawki mogą komunikować się z bazą.

 • Po zakończeniu konfiguracji: można przeprowadzić ankietę, aby upewnić się, że system działa poprawnie i rozwiązać problemy z połączeniem użytkownika.

Używasz słuchawki, aby sprawdzić, czy zasięg jest dobry dla użytkowników we wszystkich obszarach, które mają być objęte.


W słuchawce można dostosować siłę sygnału dla radia słuchawki. Zalecamy jednak rozmowę z usługodawcą lub Cisco TAC w celu omówienia zmiany siły sygnału.

To zadanie należy wykonać podczas konfigurowania systemu i zmian w obszarze (na przykład zmian w ścianach lub dodania nowych obszarów).

Przed rozpoczęciem

Potrzebujesz co najmniej jednego telefonu w pełni naładowanego.

1

Na słuchawce naciśnij i przytrzymaj przycisk Zasilanie/Koniec, aż ekran się włączy.

2

Naciśnij Menu

3

Wpisz *47*, aby uzyskać listę stacji bazowych w zasięgu.

4

(Opcjonalnie) Naciśnij Ustawienia, aby wyświetlić próg dBm dla zakresów.

 • Zielony do żółtego: określa wartość progowa dla żółtego wskazania. Na przykład, jeśli to pole zawiera -70dBm, odczyt -69 dBm będzie wyświetlany na zielono, a -70 dBm na żółto. Wartość domyślna to -70 dBm.

 • Żółty do czerwonego: określa wartość progowa dla czerwonego wskazania. Na przykład, jeśli to pole zawiera -80dBm, odczyt -79 dBm wyświetli kolor żółty, a -80 dBm na czerwono. Wartość domyślna to -80 dBm.

Aby zmienić zakres,

 1. Wyróżnij jeden z wpisów i naciśnij Wybierz.

 2. Wyróżnij nową wartość z listy i naciśnij Wybierz.

5

Wyróżnij parę adresów MAC i IP na liście Wyszukiwania IP i naciśnij wybierz .

Na ekranie wyświetlane są następujące informacje o wybranej stacji bazowej:

 • Ikona siły sygnału:

  • Zielony znacznik wyboru: słuchawka ma bardzo dobry kontakt DECT ze stacją bazową w bieżącej lokalizacji.

  • Bursztynowa ikona trójkąta: słuchawka ma odpowiedni kontakt DECT ze stacją bazową w bieżącej lokalizacji.

  • Czerwona ikona koła: słuchawka ma słaby lub żaden kontakt DECT ze stacją bazową w bieżącej lokalizacji. W tej sytuacji należy przesunąć stacje bazowe, aby uzyskać lepszy zasięg, lub dodać kolejną stację bazową.

 • MAC: adres MAC stacji bazowej.

 • IP: adres IP stacji bazowej.

  Jeśli stacja bazowa jest włączona, ale nie jest podłączona do sieci LAN, w telefonie zostanie wyświetlony komunikat 0.0.0.0.

 • RFPI: Radio Fixed Part Identity (RFPI) stacji bazowej.

 • RSSI: Wskaźnik siły odbieranego sygnału sygnału ze stacji bazowej do słuchawki.

6

Naciskaj przycisk Zasilanie/Koniec, aż powrócisz do ekranu głównego.

7

Przenieś się w inne miejsce i powtórz kroki 2, 3 i 5, aby sprawdzić zasięg.