Baz istasyonlarınızın ahizelerin kolayca bağlantı kurabileceği şekilde yerleştirilmiş olduğunu kontrol etmek için bir site anketi yaparsınız. Her bir baz istasyonunun iç mekanlardaki radyo kapsama alanı yaklaşık 50 metre ve dış mekanlarda en fazla 300 metre kadardır. Ancak, duvar ve kapı oluşturma (örneğin, ateşe kapılar) nedeniyle girişime kötü tedarik yanı sıra diğer ekipmanı olabilir.

Bir site anketi gerçekleştirirsiniz:

 • İlk kurulum sırasında: baz istasyonlarınızı geçici konumlara yerleştirip açabilirsiniz. LAN'a bağlı olmaları gerekmez. Ahizelerin baz istasyonu ile iletişim kurup kuramadığını kontrol etmek için anketi gerçekleştirirsiniz.

 • Kurulum tamamlandıktan sonra: sistemin düzgün çalıştığından emin olmak ve kullanıcı bağlantı sorunlarını gidermek için bir anket gerçekleştirebilirsiniz.

Kapsanacak tüm alanlardaki kullanıcılarınız için kapsamanın iyi olduğunu kontrol etmek için ahizeyi kullanın.


Ahizeden, ahize radyosunun sinyal gücünü ayarlayabilirsiniz. Ancak, sinyal gücü değişikliği hakkında görüşmek için hizmet sağlayıcınız veya Cisco TAC ile konuşmanızı öneririz.

Bu görevi, sisteminizi kurduğunuzda ve alanda değişiklikler (örneğin, duvarlarda değişiklikler veya yeni alan eklemeleri) olduğunda gerçekleştirin.

Başlamadan önce

En az bir ahizenin tamamen şarj edilmiş olması gereklidir.

1

Ahizede, ekran açılana kadar Güç/Bitir düğmesini basılı tutun.

2

Menü düğmesine basın.

3

Aralık dahilindeki baz istasyonlarının bir listesini almak için şunu tuşlayın: *47*

4

(İsteğe bağlı) Aralıklar için DBM eşiğini görüntülemek için Ayarlar'a basın.

 • Yeşilden sarıya: sarı gösterge için eşik değerini tanımlar. Örneğin, bu alan -70 dBm içeriyorsa, -69 dBm değeri yeşil ve -70 dBm değeri sarı olarak görüntülenir. Varsayılan değer -70 dBm'dir.

 • Sarıdan kırmızıya: kırmızı gösterge için eşik değerini tanımlar. Örneğin, bu alan -80 dBm içeriyorsa, -79 dBm değeri sarı ve -80 dBm değeri kırmızı olarak görüntülenir. Varsayılan değer -80 dBm'dir.

Aralığı değiştirmek için,

 1. Girişlerden birini seçin ve Seç'e basın.

 2. Listeden yeni bir değer seçip Seç'e basın.

5

IP Arama listesinde bir MAC adresi ve IP adresi çiftini seçip Seç'e basın.

Ekran, seçilen baz istasyonu ile ilgili şu bilgileri görüntüler:

 • Sinyal gücü simgesi:

  • Yeşil onay işareti : geçerli konumda ahizenin baz istasyonu ile çok iyi DECT iletişimi var demektir.

  • Turuncu üçgen simgesi : geçerli konumda ahizenin baz istasyonu ile yeterli DECT iletişimi var demektir.

  • Kırmızı daire simgesi : geçerli konumda ahizenin baz istasyonu ile zayıf DECT iletişimi var veya hiç iletişimi yok demektir. Bu durumda, daha iyi bir kapsama edinmek için ya baz istasyonlarını taşımanız ya da başka bir baz istasyonu eklemeniz gerekir.

 • MAC: baz istasyonunun MAC adresi.

 • IP: baz istasyonunun IP adresi.

  Baz istasyonu açık ancak LAN'a bağlı değilse, ahizede 0.0.0.0 görüntülenir.

 • RFPI: baz istasyonunun Radyo Sabit Parça Kimliği (RFPI).

 • RSSI: baz istasyonundan ahizeye gelen sinyalin Alınan Sinyal Gücü Göstergesi.

6

Ana ekrana dönünceye kadar Güç/Bitir düğmesine basın.

7

Farklı bir konuma taşıyın ve kapsamayı kontrol etmek için 2., 3, ve 5. Adımları tekrarlayın.