Когато свържете телефон или лаптоп, можете да се възползвате от високоговорителите и микрофона на вашето устройство за по-добро аудио изживяване. Вижте тази статия за подробна информация относно сдвояването и използването Bluetooth слушалки с устройството ви на Cisco.

За да сдвоите външно устройство с помощта на Bluetooth:

  1. Активирайте сдвояване с Bluetooth на външното си устройство.

  2. Отворете менюто Настройки на устройството на вашето устройство и превъртете до Bluetooth. Ако е дезактивиран, го включете. Ако сдвоявате за първи път, се уверете, че режимът Откриваем е включен.

  3. Устройството на Cisco сканира за налични устройства. Когато вашето бъде открито, ще се покаже в списъка с устройства. Изберете го от списъка, за да започнете сдвояването. Може да отнеме няколко секунди.

  4. Когато сдвояването е готово, външното устройство ще се покаже като свързано.

Словната марка и логата на Bluetooth® са регистрирани търговски марки, притежавани от Bluetooth SIG, Inc., и всяко използване на такива марки от Cisco Systems е с лиценз.