בעת חיבור טלפון או מחשב נייד ניתן לנצל את הרמקולים והמיקרופון במכשיר, לקבלת חוויית שמע טובה יותר. עיין במאמר זה למידע מפורט על התאמה ושימוש באוזניות Bluetooth עם מכשיר Cisco שלך.

כדי להתאים מכשיר חיצוני באמצעות Bluetooth:

  1. הפעל את צימוד ה-Bluetooth במכשיר החיצוני שלך.

  2. פתח את התפריט ' הגדרות התקן ' במכשיר וגלול אל Bluetooth. אם הוא מושבת, הפעל אותו. אם מדובר בהתאמה ראשונה, ודא שמצב גילוי מופעל.

  3. מכשיר Cisco סורק אחר מכשירים זמינים. כאשר שלך יתגלה, הוא יופיע ברשימת המכשירים. בחר אותו מהרשימה כדי להתחיל בהתאמה. זה עשוי לקחת כמה שניות.

  4. לאחר השלמת ההתאמה ההתקן החיצוני שלך יופיע כמחובר.

סימן המילה והלוגו של Bluetooth® הם סימנים מסחריים רשומים בבעלות Bluetooth SIG, Inc. וכל שימוש בסימנים כאלה על ידי Cisco Systems הוא ברישיון.