כשאתה מחבר טלפון או מחשב נייד אתה יכול לנצל את הרמקולים והמיקרופון במכשיר ה-Webex שלך, לחוויית שמע טובה יותר. עיין במאמר זה למידע מפורט על התאמה ושימוש באוזניות Bluetooth עם מכשיר Cisco שלך.

כדי להתאים מכשיר חיצוני באמצעות Bluetooth:

  1. הפעל את צימוד ה-Bluetooth במכשיר החיצוני שלך.

  2. פתח את תפריט ההגדרות במכשיר הלוח או Desk Series שלך וגלול אל Bluetooth. אם הוא מושבת, הפעל אותו. אם מדובר בהתאמה ראשונה, ודא שמצב גילוי מופעל.

  3. מכשיר Cisco סורק אחר מכשירים זמינים. כאשר שלך יתגלה, הוא יופיע ברשימת המכשירים. בחר אותו מהרשימה כדי להתחיל בהתאמה. זה עשוי לקחת כמה שניות.

  4. לאחר השלמת ההתאמה ההתקן החיצוני שלך יופיע כמחובר.

סימן המילה והלוגו של Bluetooth® הם סימנים מסחריים רשומים בבעלות Bluetooth SIG, Inc. וכל שימוש בסימנים כאלה על ידי Cisco Systems הוא ברישיון.