Když připojíte telefon nebo přenosný počítač, můžete využít reproduktory a mikrofon v zařízení pro lepší zvukový zážitek. Podrobné informace o párování a používání náhlavních souprav Bluetooth se zařízením Cisco naleznete v tomto článku.

Spárování externího zařízení pomocí Bluetooth:

  1. Aktivujte párování Bluetooth na externím zařízení.

  2. Otevřete v zařízení nabídku Nastavení zařízení a přejděte na možnost Bluetooth. Pokud je vypnutá, zapněte ji pomocí ZAP. Pokud se jedná o první párování, zkontrolujte, zda je režim Zjistitelné v poloze ZAP.

  3. Zařízení Cisco vyhledá dostupná zařízení. Jakmile je nalezeno vaše zařízení, zobrazí se v seznamu zařízení. Výběrem ze seznamu zahájíte párování. Může to trvat několik sekund.

  4. Po dokončení párování se externí zařízení zobrazí jako připojené.

Značka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek společností Cisco Systems je podmíněno licencí.