Når du kobler til en telefon eller bærbar PC kan du dra nytte av høyttalerne og mikrofonen på Webex-enheten for en bedre lydopplevelse. Se denne artikkelen for detaljert informasjon om sammenkobling og bruk av Bluetooth-headset med Cisco-enheten.

Sammenkoble et eksternt endepunkt med Bluetooth:

  1. Aktiver Bluetooth-sammenkobling på ditt eksterne endepunkt.

  2. Åpne menyen Innstillinger på enheten i Board- eller Desk-serien og bla til Bluetooth. Hvis den er deaktivert, sett den til . Hvis det er første sammenkobling, må du påse at Synlig modus er .

  3. Cisco-enheten søker etter tilgjengelige enheter. Når din blir funnet vises den på enhetslisten. Velg den fra listen for å starte sammenkoblingen. Det kan ta noen sekunder.

  4. Når sammenkoblingen er fullført, vises det eksterne endepunktet som tilkoblet.

Bluetooth®-varemerke og logoer er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc. og bruken av slike merker av Cisco Systems er under lisens.