Når du kobler til en telefon eller bærbar datamaskin, kan du dra nytte av høyttalerne og mikrofonen på enheten for en bedre lydopplevelse. Se denne artikkelen for detaljert informasjon om sammenkobling og bruk av Bluetooth-headset med Cisco-enheten.

Sammenkoble et eksternt endepunkt med Bluetooth:

  1. Aktiver Bluetooth-sammenkobling på ditt eksterne endepunkt.

  2. Åpne menyen Enhetsinnstillinger på enheten og bla til Bluetooth. Hvis den er deaktivert, sett den til . Hvis det er første sammenkobling, må du påse at Synlig modus er .

  3. Cisco-enheten søker etter tilgjengelige enheter. Når din blir funnet vises den på enhetslisten. Velg den fra listen for å starte sammenkoblingen. Det kan ta noen sekunder.

  4. Når sammenkoblingen er fullført, vises det eksterne endepunktet som tilkoblet.

Bluetooth®-varemerke og logoer er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc. og bruken av slike merker av Cisco Systems er under lisens.