Når du tilslutter en telefon eller en bærbar computer, kan du udnytte højttalerne og mikrofonen på din Webex-enhed, for at få en bedre lydoplevelse. Se denne artikel, hvis du ønsker yderligere oplysninger om parring og brug af Bluetooth-hovedtelefoner med Cisco-enheden.

Sådan parrer du en ekstern enhed vha. Bluetooth:

  1. Aktivér Bluetooth-parring på din eksterne enhed.

  2. Åbn menuen Enhedsindstillinger på dit bræt eller bord serie-enhed, og rul til Bluetooth. Hvis det er deaktiveret, skal du slå det TIL. Hvis det er en førstegangsparring, skal du sørge for, at tilstanden Synlig er slået TIL.

  3. Cisco-enheden scanner efter tilgængelige enheder. Når din er registreret, vises den på listen over enheder. Vælg den på listen for at starte parringen. Det kan tage et par sekunder.

  4. Når parringen er fuldført, vises den eksterne enhed som tilsluttet.

Bluetooth®-ordmærket og -logoer er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SG, Inc. og enhver brug af sådanne mærker fra Cisco Systems er underlagt licens.