När du ansluter en telefon eller bärbar dator kan du dra nytta av högtalarna och mikrofonen på din enhet för en bättre ljudupplevelse. I det här avsnittet hittar du detaljerad information om hur du parkopplar och använder Bluetooth-headset med din Cisco-enhet.

Så här parkopplar du en extern enhet med hjälp av Bluetooth:

  1. Aktivera Bluetooth-parkoppling på din externa enhet.

  2. Öppna menyn Enhetsinställningar på enheten och bläddra till Bluetooth. Slå Bluetooth om det är inaktiverat. Om parkopplingen sker för första gången ser du till att läget Upptäckbar är .

  3. Cisco-enheten börjar nu söka efter tillgängliga enheter. När din enhet upptäcks dyker den upp i enhetslistan. Klicka på den i listan för att starta parkopplingen. Detta kan ta några sekunder.

  4. När parkopplingen är klar visas din externa enhet som ansluten.

Ordet Bluetooth® och tillhörande logotyper är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och Cisco Systems använder sådana varumärken under licens.