När du ansluter en telefon eller bärbar dator kan du använda högtalarna och mikrofonen på din Webex-enhet för att få en bättre ljudupplevelse. I det här avsnittet hittar du detaljerad information om hur du parkopplar och använder Bluetooth-headset med din Cisco-enhet.

Så här parkopplar du en extern enhet med hjälp av Bluetooth:

  1. Aktivera Bluetooth-parkoppling på din externa enhet.

  2. Öppna menyn Inställningar på din enhet från Board- eller Desk-serien och skrolla till Bluetooth. Slå Bluetooth om det är inaktiverat. Om parkopplingen sker för första gången ser du till att läget Upptäckbar är .

  3. Cisco-enheten börjar nu söka efter tillgängliga enheter. När din enhet upptäcks dyker den upp i enhetslistan. Klicka på den i listan för att starta parkopplingen. Detta kan ta några sekunder.

  4. När parkopplingen är klar visas din externa enhet som ansluten.

Ordet Bluetooth® och tillhörande logotyper är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och Cisco Systems använder sådana varumärken under licens.