Po podłączeniu telefonu lub laptopa możesz korzystać z głośników i mikrofonu w urządzeniu, aby uzyskać lepsze wrażenia dźwiękowe. Zobacz ten artykuł, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat parowania i używania zestawów słuchawkowych Bluetooth z urządzeniem Cisco.

Aby sparować urządzenie zewnętrzne za pomocą Bluetooth:

  1. Aktywuj parowanie Bluetooth w urządzeniu zewnętrznym.

  2. Otwórz menu Ustawienia urządzenia na urządzeniu i przewiń do Bluetooth. Jeśli ta funkcja jest wyłączona, włącz ją. Jeśli to pierwsze parowanie, upewnij się, że tryb Wyszukiwania jest włączony.

  3. Urządzenie Cisco skanuje w poszukiwaniu dostępnych urządzeń. Gdy Twoje urządzenie zostanie wykryte, pojawi się na liście urządzeń. Wybierz je z listy, aby rozpocząć parowanie. Może to potrwać kilka sekund.

  4. Po zakończeniu parowania Twoje urządzenie zewnętrzne będzie widoczne jako podłączone.

Znak słowny i logo Bluetooth® są zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do firmy Bluetooth SIG, Inc. i wszelkie użycie tych znaków przez firmę Cisco Systems odbywa się na podstawie licencji.