Kada povežete telefon ili laptop računar, možete da iskoristite prednosti zvučnika i mikrofona na uređaju, radi boljeg audio iskustva. Pogledajte ovaj članak za detaljne informacije o uparivanju i upotrebi Bluetooth slušalica sa vašim Cisco uređajem.

Za uparivanje eksternog uređaja preko Bluetooth:

  1. Aktivirajte Bluetooth uparivanje na vašem eksternom uređaju.

  2. Otvorite meni "Postavke uređaja" na uređaju i pomerite se do Bluetooth. Ako je onemogućeno, postavite ga na UKLJUČENO. Ako je ovo uparivanje prvi put, osigurajte da je režim Moguće otkrivanje postavljen na UKLJUČENO.

  3. Cisco uređaj skenira dostupne uređaje. Kada se vaš otkrije, on će se prikazati na listi uređaja. Izaberite ga sa liste da biste započeli uparivanje. Može da potraje nekoliko sekundi.

  4. Kada se uparivanje završi, vaš eksterni uređaj prikazaće se kao povezan.

Reč Bluetooth®za oznaku i logotipi su registrovane trgovačke marke u vlasništvu Bluetooth SIG, Inc. i bilo koja upotreba takvih oznaka od strane Cisco Systems je u skladu sa licencom.