Wanneer u verbinding maakt met een telefoon of laptop, kunt u de luidsprekers en microfoon van uw Webex-apparaat gebruiken voor een beter geluid. Raadpleeg dit artikel voor gedetailleerde informatie over het koppelen en gebruiken van Bluetooth-hoofdtelefoons met uw Cisco-apparaat.

Een extern apparaat koppelen via Bluetooth:

  1. Activeer Bluetooth-koppeling op het externe apparaat.

  2. Open het menu Instellingen op uw apparaat uit de Board- of Desk-serie en blader naar Bluetooth. Schakel dit IN als het is uitgeschakeld. Als u voor het eerst een koppeling maakt, moet de modus Detecteerbaar zijn ingeschakeld.

  3. Het Cisco-apparaat zoekt naar beschikbare apparaten. Wanneer uw apparaat is gedetecteerd, wordt dit weergegeven in de lijst met apparaten. Selecteer het apparaat in de lijst om de koppeling te starten. Dit kan enkele seconden duren.

  4. Wanneer de koppeling is voltooid, wordt het externe apparaat weergegeven als verbonden.

Het Bluetooth®-woordmerk en de logo's zijn gedeponeerde handelsmerken die eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Cisco Systems is onder licentie.