Cisco IP телефон от серията 8800

Cisco IP телефон 8811, 8841, 8845, 8851, 8861 и 8865 предлагат лесни за използване комуникации с голяма защита.

Таблица 1. Cisco IP Phone 8800 серия основни характеристики

Характеристики

8811

8841

8845

8851

8861

8865

Екран

Нива на сивото

Цвят

Цвят

Цвят

Цвят

Цвят

USB портове

0

0

0

1

2

2

Wi_Fi

Не

Не

Не

Не

Да

Да

Bluetooth

Не

Не

Да

Да

Да

Да

Интелигентна близост на Cisco

Не

Не

Да

Да

Да

Да

Модул за разширение на клавиатура

0

0

0

2

3

3

За да използвате този телефон, той трябва да бъде свързан към мрежа и конфигуриран за свързване към система за управление на повиквания. Телефоните поддържат много функции и характеристики в зависимост от системата за управление на повикванията. Вашият телефон може да не разполага с всички функции, в зависимост от начина, по който администраторът го е инсталирал и настроил.

Бутони и хардуер

Cisco IP телефон от серията 8800 имат два различни типа хардуер:

  • Cisco IP телефон 8811, 8841, 8851 и 8861—нямат камера.

  • Cisco IP телефони 8845 и 8865 – имат вградена видеокамера.

Фигура 1. Cisco IP Phone 8845 бутони и хардуер

1

Слушалка и светлинна лента на слушалката

Показва дали имате входящо повикване (мигаща червена светлина) или ново гласово съобщение (постоянна червена светлина).

2

Камера

Само за Cisco IP телефони 8845 и 8865

Използвате камерата за видеоразговори.

3

Програмируеми бутони за функции и бутони за линии

Осъществявате достъп до Вашите телефонни линии, функции и сесии на повиквания.

4

Екранни бутони

Осъществявате достъп до функции и услуги.

5

Назад, група за навигация и Освобождаване

Назад Връщате се към предишния екран или меню.

Ако натиснете и задържите бутона за връщане назад за повече от 0,5 секунди (продължително натискане), се връщате към главния екран или към екрана за повикване. Когато сте в екрана за настройки, продължителното натискане ще Ви отведе до главния екран. Ако сте в някой от екраните за повиквания, продължителното натискане ще Ви отведе до екрана за повикване.

Група за навигация Навигационен пръстен и бутон Избор – превъртате през менютата, маркирате елементи и избирате маркирания елемент.

Освобождаване Край на свързано повикване или сесия.

6

Задържане/Възобновяване, Конферентен разговор и Прехвърляне

Задържане/Възобновяване Поставяте активно повикване в режим на задържане и възобновявате задържаното повикване.

Конферентен разговор Създавате конферентен разговор.

Прехвърляне Прехвърляте повикване.

7

Високоговорител, Без звук и Наушници

Високоговорител Включвате или изключвате високоговорителя. Когато високоговорителят е включен, бутонът свети.

Без звук Включвате или изключвате микрофона. Когато микрофонът е заглушен, бутонът свети.

наушници Включвате или изключвате наушниците. Когато наушниците са включени, бутонът свети.

8

Контакти, Приложения и Съобщения

Контакти Осъществявате достъп до лични и фирмени указатели.

Приложения Осъществявате достъп до хронологията на повикванията, потребителските предпочитания, настройките на телефона и информацията за модела на телефона.

Съобщения Автоматично набирате системата за гласови съобщения.

9

Бутон Сила на звука

Регулирате силата на звука на слушалката, наушниците и високоговорителя (при вдигната слушалка) и силата на звънене (при затворена слушалка).