Cisco IP telefon serije 8800

Cisco IP Phones 8811, 8841, 8845, 8851, 8861 i 8865 isporučuju jednostavne, visoko bezbedne glasovne komunikacije.

Tabela 1. Cisco IP Phone glavne karakteristike serije 8800

Funkcije

8811

8841

8845

8851

8861

8865

Ekran

Crno-beli

U boji

U boji

U boji

U boji

U boji

USB priključci

0

0

0

1

2

2

Wi_Fi

Ne

Ne

Ne

Ne

Da

Da

Bluetooth

Ne

Ne

Da

Da

Da

Da

Cisco inteligentna blizina

Ne

Ne

Da

Da

Da

Da

Ekspanzioni moduli za dugmad

0

0

0

2

3

3

Da biste koristili telefon, telefon treba da bude povezan sa mrežom i konfigurisan za povezivanje sa sistemom kontrole poziva. Telefoni podržavaju mnogobrojne funkcije u zavisnosti od sistema kontrole poziva. Telefon možda nema dostupne sve funkcije na osnovu načina na koji je administrator podesio telefon.

Dugmad i hardver

Uređaji Cisco IP telefon serije 8800 imaju dva različita tipa hardvera:

  • Cisco IP Phones 8811, 8841, 8851 i 8861 nemaju kameru.

  • Cisco IP Phones 8845 i 8865 – imaju ugrađenu kameru.

Slika 1. Cisco IP Phone 8845 dugmad i hardver

1

Slušalica i svetlosni indikator slušalice

Označava da li imate dolazni poziv (treperi crveno) ili novu glasovnu poruku (svetli konstantno crveno).

2

Kamera

Cisco IP Phone 8845 i 8865

Koristite kameru za video-pozive.

3

Funkcijska dugmad i dugmad linije sa mogućnošću programiranja

Pristupite telefonskim linijama, funkcijama i sesijama za poziv.

4

Dugmad softverskih tastera

Pristup funkcijama i uslugama.

5

Dugmad Nazad, taster za navigaciju i Prekid veze

Nazad Vrati se na prethodni meni ili ekran.

Ako pritisnete i držite dugme pozadi više od 0,5 sekundi (dugačka štampa), vraćate se na glavni ekran ili ekran poziva. Kada se na ekranima postavki, dugačka štampa vas vodi do glavnog ekrana. Ako se na jednom od ekrana poziva, dugačka štampa vas vodi do ekrana za pozivanje.

Taster za navigaciju Navigacioni prsten i taster Izbor —Listanje kroz menije, obeležavanje stavki i izbor obeleženih stavki.

Dugme Prekid veze Prekid povezanog poziva ili sesije.

6

Dugmad Čekanje/Nastavi, Konferencija i Prenos

Dugme Čekanje/Nastavi Stavljanje aktivnog poziva na čekanje i nastavak poziva na čekanju.

Dugme Konferencija Kreiranje konferencijskog poziva.

Dugme Prenos Prenos poziva.

7

Dugmad telefonski zvučnik, Prigušivanje zvuka i Slušalice

Dugme telefonski zvučnik Uključivanje ili isključivanje telefonskog zvučnika. Kad je zvučnik uključen, taster svetli.

Dugme Prigušivanje zvuka Uključivanje ili isključivanje mikrofona. Kad je mikrofon isključen, taster svetli.

Slušalice sa mikrofonom uključuje ili isključuje slušalice sa mikrofonom. Kad su slušalice uključene, taster svetli.

8

Dugmad Kontakti, Aplikacije i Poruke

Dugme Kontakti Pristup ličnim imenicima i imenicima preduzeća.

Dugme Aplikacije Pristup istoriji poziva, korisničkim podešavanjima, postavkama telefona i informacijama o modelu telefona.

Dugme Poruke Automatsko pozivanje sistema za razmenu glasovnih poruka.

9

Dugme za jačinu zvuka

Podesite jačinu zvuka slušalica, slušalica i zvučnika (isključena kuka) i jačinu zvuka zvona (na udici).