Cisco IP-telefon 8800-serien

Cisco IP-telefon 8811, 8841, 8845, 8851, 8861 och 8865 erbjuder lättanvänd och mycket säker röstkommunikation.

Tabell 1. De viktigaste funktionerna hos Cisco IP-telefon i 8800-serien

Funktioner

8811

8841

8845

8851

8861

8865

Skärm

Gråskala

Färg

Färg

Färg

Färg

Färg

USB-portar

0

0

0

1

2

2

Wi_Fi

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Ja

Bluetooth

Nej

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Ciscos intelligenta närhetstjänster

Nej

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Knappexpansionsmoduler

0

0

0

2

3

3

För att telefonen ska kunna användas måste den vara ansluten till ett nätverk och konfigurerad för att ansluta till ett samtalskontrollsystem. Telefonerna har stöd för många funktioner beroende på samtalskontrollsystemet. Det kan hända att din telefon inte har alla funktioner tillgängliga. Det beror på hur administratören har konfigurerat telefonen.

Knappar och maskinvara

Cisco IP-telefon i 8800-serien har två olika typer av maskinvara:

  • Cisco IP-telefon 8811, 8841, 8851 och 8861 har ingen kamera.

  • Cisco IP-telefon 8845 och 8865 har inbyggd kamera.

Figur 1. Cisco IP-telefon 8845, knappar och maskinvara

1

Telefonlur med lamprad

Visar om du har ett inkommande samtal (blinkar rött) eller ett nytt röstmeddelande (lyser rött)

2

Kamera

Endast på Cisco IP-telefon 8845 och 8865.

Använd kameran för videosamtal.

3

Programmerbara funktionsknappar och linjeknappar

Få åtkomst till dina telefonlinjer, funktioner och samtalssessioner.

4

Programstyrda knappar

Åtkomst till funktioner och tjänster.

5

Tillbaka, navigeringshjul och Lägg på

Tillbaka Gå tillbaka till föregående skärm eller meny.

Om du trycker och håller ned knappen i mer än 0,5 sekunder (tryck) återgår du till startsidan eller samtalsskärmen. Om du har öppnat en inställningsskärm kan du genom att trycka återgå till startsidan. Om du har öppnat en samtalsskärm kan du genom att trycka återgå till samtalsskärmen.

Navigeringskluster Navigeringsring and Välj-knapp – bläddra i menyer, markera objekt och välj ett markerat objekt.

Lägg på Avsluta samtal eller en session.

6

Parkera/återuppta, Konferens och Överför

Parkera/återuppta Parkera ett aktivt samtal och återuppta ett parkerat samtal.

Konferens Skapa ett konferenssamtal.

Överför Överför ett samtal.

7

Högtalartelefon, Ljud av och Headset

Högtalartelefon Aktivera och inaktivera högtalartelefonen. När högtalartelefonen är aktiv är knappen tänd.

Ljud av Aktivera och inaktivera mikrofonen. När mikrofonen är tyst är knappen tänd.

Headset Aktivera och inaktivera headset. När headsetet är aktivt är knappen tänd.

8

Kontakter, Program och Meddelanden

Kontakter Åtkomst till personlig katalog och företagskatalog.

Program Åtkomst till samtalshistorik, användarinställningar, telefoninställningar och till telefonens modellinformation.

Meddelanden Ring upp ditt röstmeddelandesystem automatiskt.

9

Volym-knapp

Kontrollera lurens, headsetets och högtalarens volym (med luren av) och ringsignalsvolymen (med luren på).