Telefony Cisco IP z serii 8800

Telefony Cisco IP z serii 8811, 8841, 8845, 8851, 8861 i 8865 umożliwiają łatwą i bezpieczną komunikację głosową.

Tabela 1. Najważniejsze właściwości telefonów Cisco IP z serii 8800

Funkcje

8811

8841

8845

8851

8861

8865

Ekran

Skala szarości

Kolorowy

Kolorowy

Kolorowy

Kolorowy

Kolorowy

Porty USB

0

0

0

1

2

2

Wi-Fi

Nie

Nie

Nie

Nie

Tak

Tak

Bluetooth

Nie

Nie

Tak

Tak

Tak

Tak

Funkcja Cisco Intelligent Proximity

Nie

Nie

Tak

Tak

Tak

Tak

Moduły rozbudowy klawiatury

0

0

0

2

3

3

W celu użytkowania telefonu należy podłączyć go do sieci i skonfigurować w nim komunikację z systemem sterowania połączeniami. Telefony oferują wiele funkcji i rozwiązań w zależności od zastosowanego systemu sterowania połączeniami. Niektóre funkcje mogą nie być dostępne w zależności od zastosowanej konfiguracji administratora.

Przyciski i podzespoły

Telefony Cisco IP z serii 8800 dzielą się pod względem konstrukcji na dwa rodzaje:

  • Telefony Cisco IP z serii 8811, 8841, 8851 i 8861 — nie mają kamery.

  • Telefony Cisco IP z serii 8845 i 8865 — mają wbudowaną kamerę.

Rys. 1. Przyciski i podzespoły telefonu Cisco Ip z serii 8845

1

Słuchawka i jej świecący pasek

Sygnalizuje połączenie przychodzące (miga na czerwono) lub nową wiadomość głosową (świeci się na czerwono).

2

Kamera

Dotyczy tylko telefonów Cisco IP z serii 8845 i 8865

Kamera służy do nawiązywania połączeń wideo.

3

Programowalne przyciski funkcji i przyciski linii

Dostęp do linii telefonicznych, funkcji i sesji połączenia.

4

Klawisze programowe

Dostęp do funkcji i usług.

5

Wstecz, kółko nawigacyjne i Zwolnij

Wstecz Powrót do poprzedniego ekranu lub menu.

Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku Wstecz przez więcej niż 0,5 sekundy (długie naciśnięcie) spowoduje powrót do ekranu głównego lub ekranu połączenia. Przy otwartym ekranie ustawień długie naciśnięcie powoduje przejście do ekranu głównego. Jeśli jeden z ekranów połączenia jest otwarty, długie naciśnięcie powoduje przejście do innego ekranu połączenia.

Kółko nawigacyjne Pierścień nawigacyjny i przycisk Wybierz — przewijanie menu oraz zaznaczanie i wybieranie elementów.

Zwolnij Kończenie trwającego połączenia lub sesji.

6

Zawieś/Wznów, Konferencja i Przekaż

Zawieś/Wznów Zawieszanie aktywnego połączenia i wznawianie zawieszonego połączenia.

KonferencjaTworzenie połączenia konferencyjnego.

Przekaż Przekazywanie połączenia.

7

Zestaw głośnomówiący, Wycisz i Zestaw słuchawkowy

Zestaw głośnomówiący Włączanie i wyłączanie zestawu głośnomówiącego. Przycisk jest podświetlony, gdy zestaw głośnomówiący jest włączony.

Wycisz Włączanie i wyłączanie mikrofonu. Przycisk jest podświetlony, gdy mikrofon jest wyciszony.

Zestaw słuchawkowy Włączanie i wyłączanie zestawu słuchawkowego. Przycisk jest podświetlony, gdy zestaw słuchawkowy jest włączony.

8

Kontakty, Aplikacje i Wiadomości

Kontakty Dostęp do osobistej i firmowej książki telefonicznej.

Aplikacje Dostęp do historii połączeń, preferencji użytkownika, ustawień telefonu i informacji o jego modelu.

Wiadomości Automatyczne nawiązywanie połączenia z systemem poczty głosowej.

9

Przycisk Głośność

Regulacja głośności słuchawki, zestawu słuchawkowego i zestawu głośnomówiącego (przy podniesionej słuchawce) oraz głośności sygnału dźwiękowego (przy odłożonej słuchawce).