Cisco IP-telefon 8800-serien

Cisco IP-telefon 8811, 8841, 8845, 8851, 8861 og 8865 gir brukervennlig og svært sikker talekommunikasjon.

Tabell 1. Cisco IP Phone hovedfunksjonaliteter for 8800-serien

Funksjoner

8811

8841

8845

8851

8861

8865

Skjerm

Gråtone

Farge

Farge

Farge

Farge

Farge

USB-porter

0

0

0

1

2

2

Wi-Fi

Nei

Nei

Nei

Nei

Ja

Ja

Bluetooth

Nei

Nei

Ja

Ja

Ja

Ja

Cisco-intelligent nærhet

Nei

Nei

Ja

Ja

Ja

Ja

Utvidelsesmoduler

0

0

0

2

3

3

Telefonen må være koblet til et nettverk og konfigurert til å koble til et anropskontrollsystem for å kunne brukes. Telefonen støtter mange funksjoner, avhengig av anropskontrollsystemet. Telefonen har kanskje ikke alle funksjoner tilgjengelige, basert på hvordan administrator har konfigurert telefonen.

Knapper og maskinvare

Cisco IP-telefon 8800-serien har to forskjellige maskinvaretyper:

  • Cisco IP-telefon 8811, 8841, 8851 og 8861 har ikke kamera.

  • Cisco IP-telefon 8845 og 8865 har et innebygd kamera.

Figur 1. Cisco IP Phone 8845-knapper og-maskin vare

1

Håndsett og lysstripe på håndsettet

Indikerer om du har et innkommende anrop (Blinkende rødt) eller en ny talemelding (lyser rødt).

2

Kamera

Kun Cisco IP-telefon 8845 og 8865

Bruk kameraet til videosamtaler.

3

Programmerbare funksjons- og linjetaster

Få tilgang til telefonlinjer, funksjoner og samtaleøkter.

4

Funksjonstaster

Tilgang til funksjoner og tjenester.

5

Tilbake, navigasjonsgruppe og Legg på

Tilbake Gå tilbake til forrige skjermbilde eller meny.

Hvis du trykker og holder inne tilbakeknappen i mer enn 0,5 sek (langtrykk), kommer du tilbake til hoved- eller samtaleskjermbildet. Hvis du bruker langtrykk i et av innstillingsskjermbildene, kommer du til hovedskjermbildet. Hvis du bruker langtrykk i et av samtaleskjermbildene, kommer du til samtaleskjermbildet.

Navigasjonsgruppe Navigasjonsring og knappen Velg – Bla gjennom menyer, uthev elementer og velg det uthevede elementet.

Legg på Avslutt en tilkoblet samtale eller økt.

6

Hold/Gjenoppta, Konferanse og Overfør

Hold/Gjenoppta Sett en aktiv samtale på vent og gjenoppta den.

Konferanse Opprett en telefonkonferanse.

Overfør Overfør en samtale.

7

Høyttaler, Demp og Headset

Høyttaler Slå høyttaleren av eller på. Knappen lyser når høyttaleren er på.

Demp Slå mikrofonen på eller av. Når mikrofonen er dempet, lyser knappen.

Headset Slå headsettet på eller av. Knappen lyser når headsettet er på.

8

Kontakter, Programmer og Meldinger

Kontakter Gå inn på private kataloger og bedriftskataloger.

Programmer Gå inn på anropslogg, brukerpreferanser, telefoninnstillinger og informasjon om telefonmodellen.

Meldinger Ring talemeldingssystemet automatisk.

9

Knappen Volum

Juster håndsettet, headsettet og høyttalervolumet (telefonrøret er av) og ringevolumet (telefonrøret er på).