Cisco IP-telefon 8800-serien

Cisco IP-telefon 8811, 8841, 8845, 8851, 8861 og 8865 gir brukervennlig og svært sikker talekommunikasjon.

Tabell 1. Hovedfunksjoner i Cisco IP-telefon 8800-serien

Funksjoner

8811

8841

8845

8851

8861

8865

Skjerm

Gråtone

Farge

Farge

Farge

Farge

Farge

USB-porter

0

0

0

1

2

2

Wi-Fi

Nei

Nei

Nei

Nei

Ja

Ja

Bluetooth

Nei

Nei

Ja

Ja

Ja

Ja

Cisco-intelligent nærhet

Nei

Nei

Ja

Ja

Ja

Ja

Utvidelsesmoduler

0

0

0

2

3

3

Telefonen må være koblet til et nettverk og konfigurert til å koble til et anropskontrollsystem for å kunne brukes. Telefonen støtter mange funksjoner, avhengig av anropskontrollsystemet. Telefonen har kanskje ikke alle funksjoner tilgjengelige, basert på hvordan administrator har konfigurert telefonen.

Knapper og maskinvare

Cisco IP-telefon 8800-serien har to forskjellige maskinvaretyper:

  • Cisco IP-telefon 8811, 8841, 8851 og 8861 har ikke kamera.

  • Cisco IP-telefon 8845 og 8865 har et innebygd kamera.

Figur 1. Knapper og maskinvare for Cisco IP-telefon 8845

1

Håndsett og lysstripe på håndsettet

Indikerer om du har et innkommende anrop (blinkende rødt) eller en ny talemelding (lyser rødt).

2

Kamera

Kun Cisco IP-telefon 8845 og 8865

Bruk kameraet til videosamtaler.

3

Programmerbare funksjons- og linjetaster

Få tilgang til telefonlinjer, funksjoner og samtaleøkter.

4

Funksjonsknapper

Tilgang til funksjoner og tjenester.

5

Tilbake, navigasjonsgruppe og Legg på

Tilbake Gå tilbake til forrige skjermbilde eller meny.

Hvis du trykker og holder inne tilbakeknappen i mer enn 0,5 sek (langtrykk), kommer du tilbake til hoved- eller samtaleskjermbildet. Hvis du bruker langtrykk i et av innstillingsskjermbildene, kommer du til hovedskjermbildet. Hvis du bruker langtrykk i et av samtaleskjermbildene, kommer du til samtaleskjermbildet.

Navigasjonsgruppe Navigeringsring og Velg-knappen – Bla gjennom menyer, uthev elementer og velg det uthevede elementet.

Utgivelsen Avslutt en tilkoblet samtale eller økt.

6

Hold/Gjenoppta, Konferanse og Overfør

Vent/Gjenoppta Sett en aktiv samtale på vent og gjenoppta samtalen som er satt på vent.

Konferanse Opprett en telefonkonferanse.

Overføre samtaler Overføre en samtale.

7

Høyttaler, Demp og Headset

Høyttalertelefonen Slå høyttaleren på eller av. Knappen lyser når høyttaleren er på.

Demp Slå mikrofonen på eller av. Når mikrofonen er dempet, lyser knappen.

headset Slå hodetelefonene på eller av. Knappen lyser når headsettet er på.

8

Kontakter, Programmer og Meldinger

Kontakter Få tilgang til personlige kataloger og bedriftskataloger.

Programmer Få tilgang til anropslogg, brukerpreferanser, telefoninnstillinger og informasjon om telefonmodellen.

Meldinger Ring talemeldingssystemet automatisk.

9

Volumknapp

Juster volum for håndsettet, hodetelefonen og høyttaleren (telefonrøret er av) og ringelydvolum (telefonrøret er på).