Cisco IP telefon serije 8800

Cisco IP telefoni 8811, 8841, 8845, 8851, 8861, i 8865 omogućuju jednostavnu glasovnu komunikaciju visoke sigurnosti.

Tablica 1. Cisco IP Phone 8800 serija glavnih značajki

Značajke

8811

8841

8845

8851

8861

8865

Zaslon

U sivim tonovima

U boji

U boji

U boji

U boji

U boji

USB priključnice

0

0

0

1

2

2

Wi_Fi

Ne

Ne

Ne

Ne

Da

Da

Bluetooth

Ne

Ne

Da

Da

Da

Da

Funkcija Cisco Intelligent Proximity

Ne

Ne

Da

Da

Da

Da

Moduli za proširenje tipki

0

0

0

2

3

3

Da biste mogli upotrebljavati telefon, telefon mora biti povezan s mrežom i konfiguriran za povezivanje sa sustavom upravljanja pozivima. Telefon podržava veliki broj funkcija i značajki, a u zavisnosti od sustava upravljanja pozivima. Telefon možda neće imati sve funkcije dostupne, a što zavisi od toga kako je administrator postavio telefon.

Gumbi i hardver

Cisco IP telefon serije 8800 ima dvije različite vrste hardvera:

  • Cisco IP telefoni 8811, 8841, 8851 i 8861 ‒ nemaju ugrađenu kameru.

  • Cisco IP telefoni 8845 i 8865 – imaju ugrađenu kameru.

Slika 1. Cisco IP Phone 8845 gumbi i hardver

1

Slušalica i trakica svjetla na slušalici

Pokazuje imate li dolazni poziv (bljeska crveno) ili novu glasovnu poruku (svijetli stalno crveno).

2

Kamera

Samo Cisco IP telefoni 8845 i 8865

Kameru upotrebljavajte za videopozive.

3

Gumbi programibilnih značajki i gumb linije

Pristup linijama i značajkama telefona i sesijama poziva.

4

Gumbi funkcijske tipke

Pristup funkcijama i uslugama.

5

Natrag, navigacijske tipke i Otpusti

Natrag vraća na prethodni zaslon ili izbornik.

Ako pritisnete i držite gumb opcije Natrag više od 0,5 s (dugački pritisak), vraćate se na glavni zaslon ili na zaslon poziva. Ako se nalazite na zaslonima postavki, dugački pritisak vodi vas na glavni zaslon. Ako se nalazite na zaslonima poziva, dugački pritisak vodi vas na zaslon poziva.

Tipke za navigaciju Prsten za navigaciju i gumb Odaberi ‒ Kretanje kroz izbornike, označavanje stavki i odabir označene stavke.

Otpusti Završava povezani poziv ili sesiju.

6

Čekanje/Nastavi, Konferencija i Prijenos

Na čekanje/Nastavi Stavi aktivni poziv na čekanje i nastavi poziv na čekanju.

Konferencija Izrađuje konferencijski razgovor.

Prijenos Prenosi poziv.

7

Zvučnik, Stišaj i Naglavna slušalica

Zvučnik Uključuje i isključuje zvučnik. Gumb svijetli kada je zvučnik uključen.

Stišaj Uključuje i isključuje mikrofon. Gumb svijetli kada je mikrofon isključen.

Naglavna slušalica Uključuje i isključuje naglavnu slušalicu. Gumb svijetli kada je naglavna slušalica uključena.

8

Kontakti, Aplikacije i Poruke

Kontakti Pristup osobnom imeniku i imeniku tvrtke.

Aplikacije Pristup povijesti poziva, korisničkim postavkama, postavkama telefona i podacima o modelu telefona.

Poruke Automatski bira sustav glasovnih poruka.

9

Gumb Glasnoća

Ugađa glasnoću slušalice, naglavne slušalice i zvučnika (kada je slušalica podignuta) i glasnoću zvona (kada je slušalica spuštena).