Zařízení Cisco IP telefon řady 8800

Cisco IP telefony 8811, 8841, 8845, 8851, 8861 a 8865 poskytují snadnou a kvalitně zabezpečenou hlasovou komunikaci.

Tabulka 1. Hlavní funkce Cisco IP telefonu řady 8800

Funkce

8811

8841

8845

8851

8861

8865

Displej

Stupnice šedé

Barevný

Barevný

Barevný

Barevný

Barevný

Porty USB

0

0

0

1

2

2

Wi-Fi

Ne

Ne

Ne

Ne

Ano

Ano

Bluetooth

Ne

Ne

Ano

Ano

Ano

Ano

Připojení inteligentních zařízení v blízkosti zařízení Cisco

Ne

Ne

Ano

Ano

Ano

Ano

Rozšiřující moduly tlačítek

0

0

0

2

3

3

Chcete-li telefon používat, musíte jej připojit k síti a nakonfigurovat jeho připojení k systému řízení hovorů. V závislosti na použitém systému řízení hovorů podporují telefony mnoho funkcí a vlastností. Váš telefon nemusí mít všechny dostupné funkce. Závisí to na způsobu, jakým je správce systému nastaví.

Tlačítka a hardware

Cisco IP telefon řady 8800 se dělí na dva základní hardwarové typy:

  • Cisco IP telefony 8811, 8841, 8851 a 8861 nemají kameru.

  • Cisco IP telefony 8845 a 8865 vybavené vestavěnou kamerou.

Obrázek 1. Tlačítka a hardware Cisco IP telefonu 8845

1

Sluchátko a světelný indikátor sluchátka

Indikuje příchozí hovor (bliká červeně) nebo novou hlasovou zprávu (svítí červeně).

2

Kamera

Pouze Cisco IP telefony 8845 a 8865

Kamera se používá pro videohovory.

3

Programovatelná tlačítka funkcí a tlačítka linek

Přístup k vašim telefonním linkám, funkcím a hovorům.

4

Softwarová tlačítka

Přístup k funkcím a službám.

5

Zpět, navigační kruh a uvolnění

Zpět Návrat na předchozí obrazovku nebo nabídku.

Pokud tlačítko stisknete a přidržíte déle jak 0,5 sekundy (dlouhý stisk), vrátíte se na hlavní obrazovku nebo obrazovku pro volání. Pokud se nacházíte na obrazovce s nastavením, dlouhý stisk vás přesměruje na hlavní obrazovku. Pokud se nacházíte na některé z obrazovek pro volání, dlouhý stisk vás přesměruje na obrazovku volání.

Navigační kruh Navigační kruh s tlačítkem výběru – slouží k procházení nabídek, zvýraznění položek a výběru zvýrazněné položky.

Uvolnění Ukončení spojeného hovoru nebo relace.

6

Přidržet/Pokračovat, Konference a Přepojit

Přidržet/Pokračovat Přidržení aktivního hovoru a obnovení přidrženého hovoru.

Konference Vytvoření konferenčního hovoru.

Přepojit Přepojení hovoru.

7

Hlasitý telefon, ZtlumitNáhlavní souprava

Hlasitý telefon Zapnutí nebo vypnutí hlasitého telefonu. Když je zapnutý hlasitý telefon, tlačítko svítí.

Ztlumit Zapnutí nebo vypnutí mikrofonu. Když je mikrofon vypnutý, tlačítko svítí.

Náhlavní souprava Zapnutí nebo vypnutí náhlavní soupravy. Když je zapnutá náhlavní souprava, tlačítko svítí.

8

Kontakty, AplikaceZprávy

Kontakty Přístup k osobnímu a podnikovému adresáři.

Aplikace Přístup k historii hovorů, volbám uživatele, nastavením telefonu a informacím o modelu telefonu.

Zprávy Automatické volání systému hlasové pošty.

9

Tlačítko Hlasitost

Nastavení hlasitosti sluchátka, náhlavní soupravy nebo hlasitého telefonu (s vyvěšeným sluchátkem) a hlasitosti vyzvánění (se zavěšeným sluchátkem).