De Cisco IP-telefoon 8800-serie

De Cisco IP-telefoon 8811, 8841, 8845, 8851, 8861 en 8865 bieden uiterst betrouwbare spraakcommunicatie die eenvoudig te gebruiken is.

Tabel 1. Belangrijkste functies van de Cisco IP-telefoon 8800-serie

Functies

8811

8841

8845

8851

8861

8865

Scherm

Zwart-wit

Kleur

Kleur

Kleur

Kleur

Kleur

USB-poorten

0

0

0

1

2

2

Wi-Fi

Nee

Nee

Nee

Nee

Ja

Ja

Bluetooth

Nee

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Cisco Intelligent Proximity

Nee

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Toetsuitbreidingsmodules

0

0

0

2

3

3

U kunt de telefoon gebruiken als deze is verbonden met een netwerk en is ingesteld op het maken van verbinding met een gesprekscontrolesysteem. De telefoons ondersteunen veel functies, afhankelijk van het gesprekscontrolesysteem. Uw telefoon biedt mogelijk niet alle beschikbare functies, afhankelijk van hoe uw beheerder de telefoon heeft ingesteld.

Toetsen en hardware

De Cisco IP-telefoon 8800-serie heeft twee verschillende hardwaretypen:

  • De Cisco IP-telefoon 8811, 8841, 8851 en 8861 hebben geen camera.

  • De Cisco IP-telefoon 8845 en 8865 hebben een ingebouwde camera.

Figuur 1. Cisco IP-telefoon 8845: knoppen en hardware

1

Hoorn en indicatielampje op hoorn

Hiermee wordt aangegeven of u een binnenkomend gesprek (knipperend rood) of een nieuw voicemailbericht (onafgebroken rood) hebt.

2

Camera

Alleen voor Cisco IP-telefoons 8845 en 8865

U kunt de camera gebruiken voor videogesprekken.

3

Programmeerbare functietoetsen en lijnknopen

Toegang krijgen tot uw telefoonlijnen, functies en gesprekssessies.

4

Functietoetsknoppen

Hiermee hebt u toegang tot functies en services.

5

Terug, Navigatiecluster en Vrijgeven

Terug Hiermee keert u terug naar het vorige scherm of het vorige menu.

Houd de knop Terug gedurende meer dan 0,5 seconde ingedrukt (lang indrukken) om terug te gaan naar het hoofdscherm of het gespreksscherm. Wanneer u zich in het scherm Instellingen bevindt, gaat u met lang indrukken terug naar het hoofdscherm. Wanneer u zich in een van de gespreksschermen bevindt, gaat u met lang indrukken terug naar het gespreksscherm.

Navigatiecluster , Navigatiering en de knop Kies. Hiermee kunt u door menu's bladeren, items markeren en het gemarkeerde item selecteren.

Vrijgeven Hiermee beëindigt u een verbonden gesprek of sessie.

6

Wacht/Hervat, Conferentie en Doorverbinden

Wacht/Hervat Hiermee zet u een actief gesprek in de wacht en hervat u het gesprek dat in de wacht staat.

Conferentie Hiermee maakt u een conferentiegesprek.

Doorvb Hiermee verbindt u een gesprek door.

7

Luidspreker, Dempen en Headset

Luidspreker Hiermee schakelt u de luidspreker in of uit. Wanneer de luidspreker is ingeschakeld, is de knop verlicht.

Dempen Hiermee schakelt u de microfoon in of uit. Als de telefoon is gedempt, is de knop verlicht.

Headset Hiermee schakelt u de headset in of uit. Wanneer de headset is ingeschakeld, is de knop verlicht.

8

Contactpersonen, Toepassingen en Berichten

Contactpersonen Hiermee opent u persoonlijke en bedrijfsdirectories.

Toepassingen Hiermee opent u de gespreksgeschiedenis, gebruikersvoorkeuren, telefooninstellingen en informatie over het telefoonmodel.

Berichten Hiermee belt u automatisch naar uw voicemailberichtensysteem.

9

De knop Volume

Hiermee kunt u het volume van de handset, headset, luidspreker (van de haak) en beltoon (op de haak) aanpassen.