Промяна на опциите за код за достъп или удостоверяване на телефон за групи за отдалечен достъп

  1В администрирането на сайта отидете на конфигурация > отдалечен достъп > управление на групи .
  2Намерете компютъра, за който искате да промените опциите.
  3 В колоната Действия изберете иконата за групата.
  4В секцията Код за достъп или Удостоверяване на телефон задайте опциите за достъп или удостоверяване на телефона.
  5Ако искате да приложите едни и същи настройки за код за достъп към всички групи и компютри от по-ниско ниво в рамките на групата, изберете Прилагане към по-ниски нива.
  6Ако искате да предотвратите промяната на тези настройки на кода за достъп, изберете Отмяна на промените за всички групи и компютри от по-ниско ниво.
  7Изберете Актуализиране, за да запазите настройките си.

  Беше ли полезна тази статия?