Zmienianie kodu dostępu lub opcji uwierzytelniania telefonicznego dla grup dostępu zdalnego

  1W obszarze Administrowanie witryną przejdź do pozycji Konfiguracja > dostęp zdalny > Zarządzanie grupami.
  2Zlokalizuj komputer, dla którego chcesz zmienić opcje.
  3 W kolumnie Akcje wybierz ikonę grupy.
  4W sekcji Kod dostępu lub Uwierzytelnianie telefoniczne określ kod dostępu lub opcje uwierzytelniania telefonicznego.
  5Jeśli chcesz zastosować te same ustawienia kodu dostępu do wszystkich grup niższego poziomu i komputerów w grupie, wybierz opcję Zastosuj do niższych poziomów.
  6Jeśli chcesz zapobiec zmianie tych ustawień kodu dostępu, wybierz pozycję Nie zezwalaj na zmiany dla wszystkich grup i komputerów niższegopoziomu.
  7Wybierz pozycję Aktualizuj, aby zapisać ustawienia.

  Czy ten artykuł był pomocny?