Ändra Åtkomstkod eller alternativ för Telefonautentisering för Remote Access-grupper

  1 I Webbplatsadministration, gå till Konfiguration > Remote Access > Hantera grupper.
  2 Hitta datorn du vill ändra alternativen för.
  3 I kolumnen Åtgärder väljer du gruppens ikon.
  4 Under avsnittet Åtkomstkod eller Telefonautentisering anger du alternativen för åtkomstkod eller telefonautentisering.
  5 Om du vill tillämpa samma inställningar för åtkomstkod för alla undergrupper och datorer inom gruppen välj Tillämpa för undernivåer.
  6 Om du vill förhindra att dessa inställningar för åtkomstkoder ändras väljer du Tillåt inte ändringar för någon grupp eller dator på lägre nivåer.
  7 Välj Uppdatera för att spara dina inställningar.

  Var den här artikeln användbar?