Změna možností přístupového kódu nebo telefonické autentizace pro skupiny vzdáleného přístupu

  1V sekci Správa lokality přejděte na možnost Konfigurace >vzdáleného přístupu > Správa skupin .
  2Vyhledejte počítač, pro který chcete změnit možnosti.
  3 Ve sloupci Akce vyberte ikonu skupiny.
  4V části Přístupový kód nebo Telefonické ověřování zadejte přístupový kód nebo možnosti ověření telefonu.
  5Pokud chcete použít stejné nastavení přístupového kódu pro všechny skupiny nižší úrovně a počítače ve skupině, vyberte Použít na nižší úrovně.
  6Pokud chcete zabránit změně nastavení přístupového kódu, vyberte Možnost Zakázat změny pro všechny skupiny nižší úrovně a počítače.
  7 Chcete-li nastavení uložit, vyberte Aktualizovat.

  Byl tento článek užitečný?