Promjena mogućnosti pristupnog koda ili provjere autentičnosti telefona za grupe udaljenog pristupa

  1U odjeljku Administracija web-mjesta idite na Konfiguracija > daljinski pristup > Upravljanje grupama.
  2Pronađite računalo za koje želite promijeniti mogućnosti.
  3 U stupcu Akcije odaberite ikonu grupe.
  4U odjeljku Provjera autentičnosti koda programa Access ili telefona navedite mogućnosti pristupnog koda ili provjere autentičnosti telefona.
  5Ako želite primijeniti iste postavke pristupnog koda na sve grupe niže razine i računala unutar grupe, odaberite Primijeni na niže razine.
  6Ako želite spriječiti promjenu postavki pristupnog koda, odaberite Onemogući promjene za sve grupe i računala niže razine.
  7Odaberite Ažuriraj da biste spremili postavke.
  Je li taj članak bio koristan?