שינוי קוד גישה או אפשרויות אימות טלפון עבור קבוצות גישה מרחוק

  1 בניהול אתר, עבור אל > תצורה > ניהול קבוצות> גישה מרחוק.
  2 אתר את המחשב שעבורו ברצונך לשנות את האפשרויות.
  3 בעמודה פעולות , בחר את הסמל עבור הקבוצה.
  4 במקטע קוד גישה או אימות טלפון, ציין את קוד הגישה או את אפשרויות אימות הטלפון.
  5 אם ברצונך להחיל את אותן הגדרות קוד גישה על כל הקבוצות והמחשבים ברמה הנמוכה יותר בקבוצה, בחר החל על רמות נמוכותיותר.
  6 אם ברצונך למנוע שינוי של הגדרות קוד גישה אלה, בחר בטל את האפשרות בטל שינויים עבור כל הקבוצות והמחשבים ברמה הנמוכהיותר.
  7 בחר עדכן כדי לשמור את ההגדרות שלך.

  האם המאמר הועיל לך?