Promena pristupnog koda ili opcija potvrde identiteta telefona za grupe daljinskog pristupa

  1U administraciji lokacije idite na opciju "> za daljinski > upravljanje grupama ".
  2Pronađite računar za koji želite da promenite opcije.
  3 U koloni Radnje izaberite ikonu za grupu.
  4U odeljku Access kôd ili potvrda identiteta telefona navedite pristupni kôd ili opcije potvrde identiteta telefona.
  5Ako želite da primenite iste postavke pristupnog koda na sve grupe nižeg nivoa i računare unutar grupe, izaberite stavku Primeni na niže nivoe.
  6Ako želite da sprečite menjanje postavki pristupnog koda, izaberite opciju Onemogući promene za sve grupe nižeg nivoa i računare.
  7Kliknite na dugme "Ažuriraj" da biste sačuvali postavke.
  Da li je ovaj članak bio koristan?