Spremenite kodo za dostop ali možnosti preverjanja pristnosti telefona za skupine za oddaljeni dostop

  1 V skrbništvu mesta pojdite na Konfiguracija > Oddaljen dostop > Upravljanje skupin.
  2 Poiščite računalnik, za katerega želite spremeniti možnosti.
  3 V Dejanja izberite ikono za skupino.
  4 V Koda za dostop oz Preverjanje pristnosti telefona razdelku določite kodo za dostop ali možnosti preverjanja pristnosti telefona.
  5 Če želite uporabiti enake nastavitve dostopne kode za vse skupine na nižji ravni in računalnike v skupini, izberite Uporabi za nižje ravni.
  6 Če želite preprečiti spreminjanje teh nastavitev dostopne kode, izberite Onemogoči spremembe za vse skupine in računalnike nižje ravni.
  7 Izberite Nadgradnja da shranite nastavitve.

  Ali je bil ta članek koristen?