Endre alternativer for tilgangskode eller telefonautentisering for Remote Access-grupper

  1I nettstedsadministrasjon går du til Konfigurasjon > Remote Access > Administrer grupper.
  2Finn datamaskinen du vil endre alternativer for.
  3 Velg ikonet for gruppen i Handlinger-kolonnen.
  4I delen for Tilgangskode eller Telefonautentisering spesifiserer du tilgangskoden eller alternativene for telefonautentisering.
  5Hvis du vil bruke de samme innstillingene for tilgangskode for alle grupper og datamaskiner på lavere nivå i gruppen, velger du Bruk på lavere nivåer.
  6Hvis du vil hindre at disse innstillingene for tilgangskode endres, velger du Ikke tillat endringer for alle grupper og datamaskiner på lavere nivå.
  7Velg Oppdater for å lagre innstillingene.

  Var denne artikkelen nyttig?