Zmeňte prístupový kód alebo možnosti overenia telefónu pre skupiny vzdialeného prístupu

  1 V správe lokality prejdite na Konfigurácia > Vzdialený prístup > Spravovať skupiny.
  2 Nájdite počítač, pre ktorý chcete zmeniť možnosti.
  3 V Akcie vyberte ikonu skupiny.
  4 V Prístupový kód alebo Autentifikácia telefónu zadajte prístupový kód alebo možnosti overenia telefónu.
  5 Ak chcete použiť rovnaké nastavenia prístupového kódu na všetky skupiny nižšej úrovne a počítače v rámci skupiny, vyberte Aplikujte na nižšie úrovne.
  6 Ak chcete zabrániť zmene týchto nastavení prístupového kódu, vyberte Zakázať zmeny pre všetky skupiny nižšej úrovne a počítače.
  7 Vyberte Aktualizovať pre uloženie vašich nastavení.

  Bol tento článok užitočný?