Можете да използвате слушалката като двупосочно радио с функцията Push to Talk. Съобщението се възпроизвежда автоматично над високоговорителя на слушалката. Само 1 човек едновременно може да използва Push to Talk. Ако натиснете "Заглушаване", докато получавате съобщение Push to Talk, тонколона за слушалката заглушва.

Преди да започнете

  • Нуждаете се от Push to Talk активиран на слушалката си.

  • Поне още една слушалка в системата се нуждае от активиран Push to Talk.

1

Когато слушалката ви е в престой, натиснете и продължете да държите Mute .

2

След като свързаният екран се покаже, можете да говорите.

3

Когато съобщението ви завърши, освободете Заглушаване.