Можете да използвате слушалката, като двустранна радио с натискане до разговор функция. Съобщението се възпроизвежда автоматично в говорителя на слушалката. В даден момент само един човек може да използва „Натисни, за да говориш“. Ако натиснете Без звук докато получавате съобщение, изпратено чрез „Натисни, за да говориш“, говорителят на слушалката се заглушава.

Преди да започнете

  • Необходимо е да на слушалката да бъде активирано „Натисни, за да говориш“.

  • Необходимо е поне още една слушалка в системата да има активирано „Натисни, за да говориш“.

1

Когато слушалката е неактивна, натиснете и продължете да държите Mute .

2

След като се покаже свързаният екран, можете да говорите.

3

Когато съобщението завърши, освободете без звук.