Sluchátko můžete s využitím služby Push to Talk použít jako dvousměrné rádio. Zpráva se přehraje automaticky na reproduktoru sluchátka. Službu Push to Talk může v jednom okamžiku používat jen jedna osoba. Jestliže stisknete tlačítko Ztlumit během příjmu zprávy služby Push to Talk, reproduktor sluchátka se ztlumí.

Než začnete

  • Ve sluchátku je třeba povolit službu Push to Talk.

  • K povolení služby Push to Talk je třeba, aby v systému bylo přítomno alespoň jedno další sluchátko.

1

Když je sluchátko nečinné, stiskněte a nadále držte tlačítko Mute (Ztlumit) .

2

Jakmile se otevře obrazovka spojeno, můžete hovořit.

3

Po dokončení zprávy uvolněte tlačítko Ztlumit.