Du kan bruke håndsettet som en toveis radio med Push to Talk-funksjonen. Meldingen spilles av automatisk over håndsetthøyttaleren. Bare én person om gangen kan bruke Push to Talk. Hvis du trykker på Demp mens du mottar en Push to Talk-melding, dempes høyttaleren i håndsettet.

Før du starter

  • Du trenger Push to Talk aktivert på håndsettet.

  • Minst ett håndsett i systemet må ha Push to Talk aktivert.

1

Når håndsettet er inaktivt, trykker du på og fortsetter å holde nede Demp .

2

Etter at Tilkoblet-skjermen vises, kan du snakke.

3

Når meldingen er fullført, slipper du Demp.