Du kan bruke telefonen som en toveis radio med trykk for å snakke-funksjonen. Meldingen spilles av over telefonhøyttaleren automatisk. Bare 1 person om gangen kan bruke trykk for å snakke. Hvis du trykker på Mikr. av mens du mottar en trykk for å snakke-melding, dempes telefonhøyttaleren.

Før du begynner

  • Trykk for å snakke må være aktivert på telefonen.

  • Trykk for å snakke må være aktivert på minst én annen telefon.

1

Når håndsettet er inaktivt, skyver du og fortsetter å holde dempet .

2

Når Tilkoblet-skjermen vises, kan du snakke.

3

Når meldingen er fullført, slipp Mikr. av.