Med funktionen Push to Talk kan du använda telefonen som walkie-talkie. Meddelandet spelas upp automatiskt via telefonens högtalare. Endast 1 person i taget kan använda Push to Talk. Om du trycker på Tyst medan du tar emot ett Push to Talk-meddelande stänger du av telefonens högtalare.

Innan du börjar

  • Du måste aktivera Push to Talk på telefonen.

  • Minst en telefon till i systemet måste ha aktiverat Push to Talk.

1

När telefonen är passiv trycker du på och håller ned Tyst .

2

När skärmen Ansluten visas kan du prata.

3

När du har pratat färdigt släpper du knappen Tyst.