Możesz używać słuchawki jako dwukierunkowego radia z funkcją Push to Talk. Wiadomość jest automatycznie odtwarzana przez głośnik słuchawki. Tylko 1 osoba na raz może korzystać z funkcji Push to Talk. Jeśli naciśniesz przycisk Wycisz podczas odbierania wiadomości Push to Talk, głośnik słuchawki zostanie wyciszony.

Przed rozpoczęciem

  • Musisz włączyć funkcję Push to Talk w telefonie.

  • Co najmniej jeszcze jeden telefon w systemie wymaga włączenia funkcji Push to Talk.

1

Gdy słuchawka jest bezczynna, naciśnij i przytrzymaj przycisk Wycisz .

2

Po wyświetleniu ekranu Połączono możesz rozmawiać.

3

Po zakończeniu wiadomości zwolnij przycisk Wycisz.