Funkcja Naciśnij i mów umożliwia korzystanie ze słuchawki jak z krótkofalówki. Wiadomość zostanie automatycznie odtworzona przez głośnik słuchawki. Funkcji Naciśnij i mów może używać tylko jedna osoba na raz. Naciśnięcie przycisku Wycisz podczas odbierania wiadomości Naciśnij i mów powoduje wyciszenie głośnika słuchawki.

Zanim rozpoczniesz

  • Funkcja Naciśnij i mów musi być włączona w słuchawce.

  • Co najmniej jeszcze jedna słuchawka w systemie musi mieć włączoną funkcję Naciśnij i mów.

1

Gdy słuchawka jest bezczynna, naciśnij i przytrzymaj przycisk Wyciszenie .

2

Gdy wyświetlony zostanie ekran połączenia, możesz mówić.

3

Po zakończeniu wiadomości puść przycisk Wycisz.