Slušalicu možete da koristite kao dvosmerni radio sa funkcijom "Push to Talk". Poruka se automatski preslišava preko slušalice. Samo 1 osoba u isto vreme može da koristi Push to Talk. Ako pritisnete taster "Priguši ton" dok primate poruku "Gurni za razgovor", slušalica sa zvučnikom će nemi.

Pre nego što počnete

  • Potrebno vam je omogućeno "Push to Talk" na slušalici.

  • Još najmanje jedan slušalica u sistemu treba da se pogura do razgovora.

1

Kada vam je slušalica u rukama u žiži, gurnite i nastavite da držite Nemog .

2

Nakon što se povezani ekran prikazuje, možete da razgovarate.

3

Kada se vaša poruka dovrši, otpustite reč "Priguši ton".