ניתן להשתמש בשפופרת כרדיו דו-כיווני עם התכונה ' דחיפה לדיבור '. ההודעה משוחקת באופן אוטומטי על-ידי רמקול השפופרת. רק אדם אחד בכל פעם. יכול להשתמש בדחיפות כדי לדבר אם תקיש על השתק בזמן שאתה מקבל דחיפה לדיבור הודעה, רמקול השפופרת מושתק.

לפני שתתחיל

  • אתה צריך דחיפה כדי לדבר מופעל על המכשיר.

  • לפחות שפופרת אחת נוספת במערכת צריכה לדחוף לדבר מופעל.

1

כאשר המכשיר אינו פעיל, לחץ והמשך להחזיק אילם .

2

לאחר הצגת המסך המחובר, תוכל לדבר.

3

כשההודעה מסתיימת, שחרר את ההשתקה.