באפשרותך להשתמש במכשיר הקשר כמכשיר קשר דו-כיווני באמצעות התכונה 'לחץ כדי לדבר'. ההודעה מושמעת ברמקול השפופרת באופן אוטומטי. רק אדם אחד בכל פעם יכול להשתמש ב'לחץ כדי לדבר'. אם תקיש על השתק בזמן שאתה מקבל הודעת 'דחיפה כדי לדבר', רמקול השפופרת יושתק.

לפני שאתה מתחיל

  • עליך להפעיל את האפשרות 'לחץ כדי לדבר' במכשיר שלך.

  • לפחות מכשיר אחד נוסף במערכת צריך להפעיל את Push to Talk.

1

כאשר השפופרת אינה פעילה, דחוף והמשך להחזיק את השתק .

2

לאחר הצגת המסך המחובר, תוכל לדבר.

3

לאחר השלמת ההודעה, שחרר את השתק.