S funkcijo Pritisni za govor lahko slušalko uporabljate kot dvosmerni radio. Sporočilo se samodejno predvaja prek zvočnika slušalke. Funkcijo Pritisni za govor lahko istočasno uporablja le ena oseba. Če pritisnete Izklop zvoka, medtem ko prejmete sporočilo Pritisni za govor, se zvok slušalke izklopi.

Preden začnete

  • Funkcija Pritisni za govor mora biti omogočena na slušalki.

  • Vsaj na eni dodatni slušalki v sistemu mora biti omogočena funkcija Pritisni za govor.

1

Ko slušalka miruje, pritisnite in še naprej držite »Izklop zvoka« .

2

Ko je prikazan povezan zaslon, se lahko pogovarjate.

3

Ko je sporočilo zaključeno, sprostite tipko Izklop zvoka.